Category Archives: Uncategorized

Uppstart av ny banbrytande klinisk studie för ultratidig kylning vid hjärtstopp

Centrum för Hjärtstoppsforskning vid Karolinska Institutet planerar nu start av ny banbrytande klinisk studie för ultratidig kylning vid hjärtstopp

Varje år drabbas ca 300 000 personer i Europa samt 350 000 i USA av hjärtstopp som sker utanför sjukhus. Dödligheten är hög och en stor andel av de som överlever har neurologiska men i efterförloppet.

Forskare på Centrum för Hjärtstoppsforskning vid Karolinska Institutet planerar nu start av en europeisk randomiserad klinisk studie, PRINCESS 2, där 970 patienter utvärderas med ultratidig nedkylning vid hjärtstopp allt med målet att minska hjärnskadorna som uppkommer vid hjärtstoppet och därmed uppnå en fullkomlig återhämtning efter hjärtstoppet. Studien görs med deltagande organisationer runt om i Europa och Sverige. Läkarbilar bemannade av högspecialiserade läkare och sjuksköterskor kommer att inleda kylbehandlingen på platsen för hjärtstoppet. Den unika kylutrustningen som används i studien är en portabel, mindre apparat som är en vidareutveckling av produkten RhinoChill, fullt utvecklad av det svenska Lundaföretaget BrainCool AB.

Tidigare studier utförd av samma gruppering har visat övertygande data med tidig kylning vid hjärtstopp och kammarflimmer (elektriskt kaos i hjärtat). Målsättningen med studien är därför att undersöka om ultratidig kylbehandling påbörjad av sjukvårdspersonal vid platsen för hjärtstoppet eller senast i ambulansen förbättrar överlevnaden med komplett neurologisk återhämtning jämfört med dagens praxis där ingen aktiv nedkylnings behandling ges där målsättningen är att de som drabbas ska kunna återgå till samma aktiviteter som innan hjärtstoppet.

Forskarna vid Karolinska Institutet tillsammans med företaget BrainCool arbetar efter tesen:

”Ju snabbare påbörjad nedkylning av hjärnan vid ett hjärtstopp, helst redan i bostaden eller senast i ambulansen följt av fortsatt kylning på intensivvårdsavdelning är det mest effektiva metoden att skydda hjärnan”.

Per Nordberg, ansvarig forskare

Studien är akademisk där Karolinska Institutet är huvudstudieort och den görs med stöd av Hjärtlungfonden och Region Stockholm.

Kontakt:

För mer information om studien ta kontakt med studiekoordinator, narkossköterska Thomas Hermansson (thomas.hermansson@regionstockholm.se) eller huvudprövaren Per Nordberg, överläkare/docent på Karolinska universitetsjukhuset (per.nordberg@ki.se)

Jacob Hollenberg tilldelas Prins Daniels forskningsanslag till yngre lovande forskare

Jacob Hollenberg har i samband med ett symposium på Osccarsteatern i Stockholm den 17 Oktober tilldelats Hjärt-lungfondens och Prins Daniels forskningsanslag till yngre lovande forskare.

Det var i samband med ett SCAPIS symposium för ca 1000 personer på anrika Oscarsteatern i Stockholm som Prins Daniel närvarade, delade ut anslaget och där Kristina Sparreljung – generalsekreterare för hjärt-lungfonden gav sin motivering till anslaget som följer:

“Docent Jacob Hollenberg tilldelas Prins Daniels 2019 för sin forskning som syftar till att ta fram och utveckla metoder som gör att fler överlever plötsligt hjärtstopp. Drönare med hjärtstartare SMS-livräddare, nedkylning av hjärnan och förenklad HLR samt inte minst artificiell intelligens är några metoder som Jacob Hollenberg utvecklar.”

“Jacob Hollenberg är en mycket engagerad produktiv, innovativ ledare för centrum för hjärtstoppsforskning vid KI. Hans forskning som håller genomgående hög kvalitet och med en tydlig klinisk relevans kan komma att resultera i ändrade behandlingsmetoder och rutiner med målet att öka överlevande vid hjärtstopp”.

Jacob Hollenberg och hjärtstoppscentrum tilldelas förutom äran även ett anslag omfattande 6 miljoner kronor.

Foto credit: Hjärtlungfonden

 

Mitt hjärta stannade 12 gånger – Malou efter tio

https://www.youtube.com/watch?v=QuOlyc4IxBg

Jacob Hollenberg i Sveriges Radio

Jacob Hollenberg, docent och biträdande överläkare samt chef för Hjärtstoppscentrum blev idag intervjuad av Sveriges Radio om behovet av tidig hjälp vid hjärtstopp, registrerade hjärtstartare och SMS-livräddarsystemet. Länkar till inslagen nedan.

P1 morgon:
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=7064786

EKOT:
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1161046?programid=4540

Landstingets pris för genombrott i klinisk forskning 2015

Stockholms Läns Landstings pris för genombrott i klinisk forskning har tilldelats professor Leif Svensson, senior forskare och grundare av Centrum för hjärtstoppsforskning vid Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, o1il9bu8c0lmx6jogjokSolna. Priset har instiftats av landstingets FoU råd och delas ut den 11 december 2015.

Nomineringen lyder: “Genom att under 20 års tid bedriva klinisk forskning av högsta internationella klass inom prehospital akutsjukvård har professor Leif Svensson förändrat omhändertagandet av patienter som drabbats av hjärtstopp, stroke och hjärtinfarkt. Överlevnaden vid hjärtstopp har som ett resultat fyrdubblats och hundratalet fler patienter överlever varje år i Stockholms län”.

Forskningen har skapat grunden för nya behandlingsrutiner som räddar många liv. Detta har systematiskt visats genom ett flertal stora randomiserade kontrollerade kliniska prövningar, både nationella och internationella. Därtill kommer en mycket hög impact på vetenskapliga publikationer.

Nu har Hjärtrapporten 2015 publicerats

Nu har Hjärt-Lungfondens årliga sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige publicerats. Man konstaterar att 1.8 milj personer i Sverige lever med sjukdom i hjärta och kärl, och att den medicinska forskningen räddar allt fler liv årligen. Se bifogad länk och läs mer om hjärtinfarkt, forskningssatsningen Scapis, flimmer, diabetes, plötsligt hjärtstopp och fler intressanta ämnen.

Hjärtrapporten 2015

Standard för hjärtsäker zon

 

En ny unik SIS-standard som reglerar användning av hjärtstartare i offentliga och andra miljöer utanför sjukvården har tagits fram för att öka överlevnaden vid plötsligt hjärtstopp i Sverige och kvalitetssäkra implementation av hjärtstartare.

Varje år rapporterar ambulanssjukvården in mer än 5000 plötsliga oväntade hjärtstopp utanför sjukhus till det svenska hjärt-lungräddningsregistret. Den vanligaste orsaken är hjärt-kärlsjukdom och en majoritet ca 70% inträffar i hemmet.

I dagsläget överlever endast 10% eller ca 500 personer årligen men om en lokal hjärtstartare används inom 3 minuter kan uppemot 70% överleva, en majoritet med god hjärnfunktion. (1)

Nyligen publicerade svenska forskningsresultat i New England Journal of Medicine har även visat att tidig hjärt-lungräddning är avgörande med en mer än dubblerad chans att överleva.(2)

Formeln för överlevnad vid hjärtstopp består till en viss del av medicinska evidensbaserade riktlinjer om HLR och kvalitetssäkrade utbildningsprogram men framförallt av implementering.

Swedish standards institute (SIS) har nu i samverkan med Svenska HLR-rådet, Hjärt-lungfonden, Svenska livräddningssällskapet, Vårdförbundet med flera branschorganisationer tagit fram en standard för användning av hjärtstartare i offentliga och andra miljöer utanför sjukvården.

-” Vi välkomnar denna standard som blir ett viktigt verktyg i strävan att fler skall överleva plötsligt hjärtstopp ” Säger Johan Engdahl ordförande i Svenska HLR rådet.

SIS Hjärtsäker Zon är den första standarden i sitt slag i Europa, den kompletterar det Svenska hjärtstartaregistret på ett bra sätt och definierar vad som är en hjärtsäker zon med generella krav på:

– Hjärtstartare

– Utbildning

– Information och skyltning

– Tillgänglighet

– Beredskap och larmrutiner

– Registrering

– Underhåll och ansvar

Dokumentet som innehåller generella krav och rekommendationer finns nu att ladda ned kostnadsfritt på SIS hemsida.(3)

Läs mer om hjärt-lungräddning på Svenska HLR rådets hemsida www.hlr.nu och sök efter din närmaste hjärtstartare på www.hjartstartarregistret.se  

  • Ringh M, Jonsson M, Nordberg P, Fredman D, Hasselqvist-Ax I, Håkansson F, et al. Survival after Public Access Defibrillation in Stockholm, Sweden–A striking success. Resuscitation. 2015 Jun;91:1-7.
  • Hasselqvist-Ax I, Riva G, Herlitz J, Rosenqvist M, Hollenberg J, Nordberg P, et al. Early cardiopulmonary resuscitation in out-of-hospital cardiac arrest. N Engl J Med. 2015 Jun 11;372(24):2307-15
  • SIS. Hjärtsäker zon – Användning av hjärtstartare i offentliga och andra miljöer utanför sjukvården – Generella krav och rekommendationer. http://www.sis.se/standard/std-8015733

Svenska HLR-rådets övergripande mål är att öka överlevnaden för personer som drabbas av ett plötsligt oväntat hjärtstopp.

Läs mer om hjärt-lungräddning på Svenska HLR rådets hemsida www.hlr.nu och sök efter din närmaste hjärtstartare på www.hjartstartarregistret.se

Nu har Tango2 studien startat i Stockholms län

Tango2 logga

Tango2 studien syftar till att undersöka om basal hjärt-lungräddning (HLR) utan inblåsningar är likvärdigt med HLR utfört med bröstkompressioner och inblåsningar vid bevittnade hjärtstopp utanför sjukhus.

Läs mer här om Tango2

Hör radioinslag här från 20 jan om Tango2

Läs pressmeddelandet om Tango2. 

Mer mediainslag om TANGO2 studien:

EKOT
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6071840