Tag Archives: Hjärt-Lungräddningsregistret

Svenska Hjärt-Lungräddningsregistrets årsrapport 2017

Nu har Svenska Hjärt-Lungräddningsregistrets årsrapport 2017 publicerats. Totalt räddades 1317 personer till livet på- och utanför sjukhus i Sverige tack vare livräddaringripanden av både proffs och lekmän. Läs om hur överlevnaden i hjärtstopp ser ut i olika län, hur överlevarna mår efter sitt hjärtstopp och hur många hjärtstartare det finns registrerade i respektive län.

Se mer på bifogad länk där man också kan ladda ner årsrapporten som PDF.

HLR rådets pressmeddelande om årsrapporten.

Hur många hjärtstopp sker årligen i Sverige?

Andreas Claesson, Svenska HLR rådet och Hjärtstoppscentrum KI, har sammanfattat svaret på frågan som kan verka förvirrande ibland. Siffror som 10 000 eller 5500 hjärtstopp årligen i Sverige kan ses i både artiklar och höras i intervjuer, men vilken siffra är det som gäller egentligen? Vilka hjärtstopp registreras? Läs sammanfattning på Svenska HLR rådets hemsida om statistik från 2015 från Socialstyrelsen och Hjärt-Lungräddningsregistret.

http://www.hlr.nu/dodsfall-vs-behandlade-hjartstopp-sverige-ar-2015/