Varje år rapporteras ca 6000 fall av plötsligt hjärtstopp i Sverige, endast 11% överlever i dagsläget. Med tidigt larm, tidig HLR och framför allt en tidigarelagd defibrillering med hjärtstartare kan uppemot 70% överleva händelsen. Centrum för hjärtstoppsforskning vid Karolinska institutet (KI) har i ett flertal vetenskapliga publikationer (Drönare i JAMA) och simuleringar tidigare visat att just drönare med hjärtstartare har stor potential att underlätta tidig defibrillering genom att anlända före ambulans. Det saknas dock idag kliniska studier som utvärderat ett med larmcentral fullt integrerat drönarsystem vid plötsligt hjärtstopp avseende säkerhetsaspekter och genomförbarhet.

Klinisk studie 2020

Hjärtstoppscentrum vid KI inleder nu tillsammans med SOS Alarm AB och Everdrone AB en världsunik klinisk studie i Göteborgsområdet för att strukturerat och objektivt pröva om det är  genomförbart att larma ut, transportera och leverera en hjärtstartare till platsen för ett plötsligt hjärtstopp.  Under perioden 1 Juni till den 30 september finns totalt 3 st drönarsystem med hjärtstartare som integrerats med larmcentralen och som når ca 80,000 invånare. Drönarsystemen finns tillgängliga för utlarmning som ett tillägg till den vanliga ambulansutlarmningen Måndag – Söndag 08:00-22:00. All övrig utlarmning sker som vanligt. Enda skillnaden är att en drönare med hjärtstartare larmas ut som ett tillägg till traditionell utlarmning med ambulans och räddningstjänst vid plötsligt hjärtstopp.

Drönarna är placerade i hangarer i Kungälv, Torslanda samt i Fiskebäck, inom Säve flygplats kontrollerade luftrum, de styrs på distans av drönarpiloter från Everdrone på Säve flygplats och kommer att larmas ut i ca 30 fall under studieperioden. All flygning sker efter tillstånd från Transportstyrelsen samt i varje enskilt fall från flygledaren på Säve flygplats. Studien är godkänd av etikprövningsmyndigheten den 5 mars 2020 samt av Transportstyrelsen den 28 April 2020.

Se mediainslag på följande länk:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/dronare-ska-flyga-hjartstartare-i-goteborg 

Har du frågor kontakta gärna:

Andreas Claesson

Ambulanssjuksköt/Docent Hjärtstoppscentrum KI

Mail: Andreas.claesson@ki.se

Mobil: 070-4940546

Mattias Regnell

Forsknings-, innovationsschef SOS Alarm AB.

Mail: mattias.regnell@sosalarm.se

Mobil: 073-083874