Author Archives: Thomas Hermansson

Standard för hjärtsäker zon

 

En ny unik SIS-standard som reglerar användning av hjärtstartare i offentliga och andra miljöer utanför sjukvården har tagits fram för att öka överlevnaden vid plötsligt hjärtstopp i Sverige och kvalitetssäkra implementation av hjärtstartare.

Varje år rapporterar ambulanssjukvården in mer än 5000 plötsliga oväntade hjärtstopp utanför sjukhus till det svenska hjärt-lungräddningsregistret. Den vanligaste orsaken är hjärt-kärlsjukdom och en majoritet ca 70% inträffar i hemmet.

I dagsläget överlever endast 10% eller ca 500 personer årligen men om en lokal hjärtstartare används inom 3 minuter kan uppemot 70% överleva, en majoritet med god hjärnfunktion. (1)

Nyligen publicerade svenska forskningsresultat i New England Journal of Medicine har även visat att tidig hjärt-lungräddning är avgörande med en mer än dubblerad chans att överleva.(2)

Formeln för överlevnad vid hjärtstopp består till en viss del av medicinska evidensbaserade riktlinjer om HLR och kvalitetssäkrade utbildningsprogram men framförallt av implementering.

Swedish standards institute (SIS) har nu i samverkan med Svenska HLR-rådet, Hjärt-lungfonden, Svenska livräddningssällskapet, Vårdförbundet med flera branschorganisationer tagit fram en standard för användning av hjärtstartare i offentliga och andra miljöer utanför sjukvården.

-” Vi välkomnar denna standard som blir ett viktigt verktyg i strävan att fler skall överleva plötsligt hjärtstopp ” Säger Johan Engdahl ordförande i Svenska HLR rådet.

SIS Hjärtsäker Zon är den första standarden i sitt slag i Europa, den kompletterar det Svenska hjärtstartaregistret på ett bra sätt och definierar vad som är en hjärtsäker zon med generella krav på:

– Hjärtstartare

– Utbildning

– Information och skyltning

– Tillgänglighet

– Beredskap och larmrutiner

– Registrering

– Underhåll och ansvar

Dokumentet som innehåller generella krav och rekommendationer finns nu att ladda ned kostnadsfritt på SIS hemsida.(3)

Läs mer om hjärt-lungräddning på Svenska HLR rådets hemsida www.hlr.nu och sök efter din närmaste hjärtstartare på www.hjartstartarregistret.se  

  • Ringh M, Jonsson M, Nordberg P, Fredman D, Hasselqvist-Ax I, Håkansson F, et al. Survival after Public Access Defibrillation in Stockholm, Sweden–A striking success. Resuscitation. 2015 Jun;91:1-7.
  • Hasselqvist-Ax I, Riva G, Herlitz J, Rosenqvist M, Hollenberg J, Nordberg P, et al. Early cardiopulmonary resuscitation in out-of-hospital cardiac arrest. N Engl J Med. 2015 Jun 11;372(24):2307-15
  • SIS. Hjärtsäker zon – Användning av hjärtstartare i offentliga och andra miljöer utanför sjukvården – Generella krav och rekommendationer. http://www.sis.se/standard/std-8015733

Svenska HLR-rådets övergripande mål är att öka överlevnaden för personer som drabbas av ett plötsligt oväntat hjärtstopp.

Läs mer om hjärt-lungräddning på Svenska HLR rådets hemsida www.hlr.nu och sök efter din närmaste hjärtstartare på www.hjartstartarregistret.se

Preliminärt Schema RA

Swedish Resuscitation academy schema 2015,

Här finns Pdf med preliminärt schema över resuscitation academy Sweden

RA schemara schema 2

Barcelona med i Princess

untitleduntitled 3

Under förra veckan var personal från Hjärtstoppscentrum i Barcelona för att utbilda ambulanssjukvården i hypotermistudien Princess. Sammanlagt utbildades 50 personer och studien mottogs med engagemang och entusiasm. Barcelona kommer inom kort börja sitt deltagande i studien.