Tag Archives: JAMA

Ny artikel om drönare publicerad i JAMA

 

Drönare utrustad med hjärtstartare.

Idag publicerade forskaren Andreas Claesson och medförfattare, alla från Hjärtstoppscentrum KI,  artikeln “Time to Delivery of an Automated External Defibrillator Using a Drone for Simulated Out-of-Hospital Cardiac Arrests vs Emergency Medical Services” i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften The Journal of the American Medical Association (JAMA). Studien har finansierats med hjälp av medel från bland annat SLL Innovation. Flera tidskrifter och andra media har idag uppmärksammat studien, bland annat  den brittiska tidskriften The Guardian. Se fliken “Media” för mer information. Under Almedalsveckan på Gotland den 3 juli kommer ett seminarium att hållas om drönare och hjärtstopp “Hur kan drönare rädda liv vid plötsliga hjärtstopp?”

Vetenskaplig artikel JAMA

Pressmeddelande Södersjukhuset

Program Almedalen 3 juli

Varning för kardiologer!?

Hjärtstartare_på_person_21

I en nyligen publicerad artikel i JAMA on line (doi:10.1001/jamainternmed.2014.6781) har en forskargrupp i US undersökt mortaliteten för patienter med hjärtinfarkt, hjärtstopp eller hjärtsvikt som lades in före, eller under stora nationella kardiologkongresser: “Mortality and Treatement Patterns Among Patients Hospitalized with Acute Cardiovascular Conditions During Dates of National Cardiology Meetings”. Resultaten visade att högriskpatienter med hjärtsvikt eller hjärtstopp som lades in på sjukhus hade en högre 30-dagars överlevnad under tiden för de nationella kardiologkongresserna. För AMI patienter förelåg det ingen skillnad före- eller under kardiologkongress, men andelen PCI interventioner var lägre under mötena.

Läs artikel här