Tag Archives: SMS-livräddare

Miljonanslag från Vetenskapsrådet

Centrum för Hjärtstoppsforskning har tilldelats forskningsanslag från Vetenskapsrådet för två studier 2017. Det är den randomiserade TANGO2 studien med frågeställningen om en förenklad hjärt-lungräddning med enbart bröstkompressioner kan ersätta standardbehandling med bröstkompressioner och inblåsningar. Studien har tilldelats ett anslag om totalt 7 milj kr fördelat på 4 år.

Läs mer här om TANGO2 studien

Den andra studien som har erhållit anslag är SAMBA studien där man undersöker om positionering och utlarmning av frivilliga livräddare med hjärtstartare till hjärtstopp utanför sjukhus med hjälp av en smartphone applikation kan öka överlevnaden för denna patientgrupp. Anslag om totalt 2.4 milj har beviljats fördelat på tre år.

Läs mer om SAMBA studien här.

Athenapriset 2017 till SMS Livräddare


Athenapriset 2017 med en prissumma på 150 000 kr har delats ut till Centrum för Hjärtstoppsforskning för SMS Livräddare. Det är Sveriges största pris för klinisk forskning. och bakom priset står Vinnova, Dagens Medicin, Forte, SKL LIF, Sweden Bio, Swedish Medtech och Vetenskapsrådet. Syftet är att belöna betydande prestationer inom klinisk forskning i Sverige.

Prisutdelningen sker den 5 december av närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Läs mer här om Athenapriset 2017

Nya framgångar för Hjärtstoppscentrum

Ett stort grattis till Projekt SMS Livräddning som den 27 april på Grand Hotell i Stockholm vann första priset i det prestigefyllda MedTeach4Health tävlingen i tuff konkurrens med 38 andra bidrag! Swedish MedTech är branschorganisationen för medicinteknik. Priset uppgår till 100 000 kronor.
MedTech4Health priset 2017

Södersjukhusets pressmeddelande

Doktoranden Ludwig Elfwén presenterade resultat från DISCO studien (Akut kranskärlsröntgen efter hjärtstopp) på Kardiovaskulära vårmötet i Malmö den 26 april och kammade hem Svenska Kardiologföreningens pris för bästa muntliga presentation. Prissumman är på 12 000 kr och vi säger stort grattis även till Ludde!

Läs mer om DISCO studien här

Appen SMS livräddare nominerad till medicinpris

Appen SMS livräddare har av 38 innovationer inom medtech branschen valts ut som en av fem finalister till “Medtech 4 Health Innovation Award”. Juryns motivering lyder:
“Appen SMS livräddare räddar liv genom att ta till vara en tidigare outnyttjad resurs i vården och underlätta för medmänniskor att hjälpa varandra. De tre miljoner svenskar som har genomgått hjärt-lungräddning är potentiella användare. Spridning av appen pågår till fler landsting samt även internationellt.”

Priset delas ut för första gången 2017 och består av 100 000 kr till arbetsgruppen bakom innovationen och ska användas till studieresa, vidareutbildning eller liknande. Medtech4Health är ett nationellt strategiskt innovationsprogram som finansieras via Vinnova.

Läs mer här om priset och se intervju med Mattias Ringh

SMS livräddare sprids vidare i landet och internationellt

Sedan hösten 2016 är SMS livräddare utvidgat till Västra Götalandsregionen som numera också ingår i den vetenskapliga utvärderingen som inleddes i Stockholms län 2015.

Under våren 2017 kommer konceptet implementeras i Danmark där det ska användas inom ramen för en vetenskaplig utvärdering, initialt i Region Hovedstaden/Köpenhamn.

Hjärtstoppscentrum har förhoppningen att kunna slå samman data från dessa två studier och kanske kunna påvisa överlevnadsvinster då frivilliga larmas och uppmanas att hämta hjärtstartare.

Systemet är redo att spridas till övriga regioner i Sverige men i nuläget inte inom ramen för pågående forskning.

Läs mer här om projektet

Se film om SMS livräddning här

 

SMS livräddare startar i Västra Götalandsregionen

hi9zexqtvsnpwkderszi

Den 3 oktober startade SMS livräddare i Västra Götalandsregionen. Det är redan många anmälda livräddare, men det behövs fler! Om du har appen, kontrollera att den senaste versionen är installerad. Anmäl dig som ny livräddare via appen som laddas ner på App Store eller Google Play. För mer information se länk nedan där all information om projektet finns. Inom kort kommer också en länk på hemsidan för de som bor i VG Region. Rutiner och utlarmning är detsamma som i Stockholms län. SMS livräddare har även en egen Facebooksida.

http://www.smslivraddare.se

Information från VG Region

 

 

SMS livräddare uppmärksammade i media

hi9zexqtvsnpwkderszi

SMS livräddarappen och Hjärtstoppscentrums forskning om att öka andelen bystander-HLR och överlevnaden vid hjärtstopp har uppmärksammats i media den senaste tiden. Lyssna på hur
Lotta Bromé intervjuar en aktiv SMS livräddare i Sveriges Radio P4 och läs vad Mattias Ringh
berättar om expansionen av projektet till andra län i Sverige än Stockholm. Läs mer och lyssna
på olika inslag under fliken “Press” i rullisten ovan.

 

Rekordstort intresse för SMS-livräddare

 

hi9zexqtvsnpwkderszi

Intresset för projekt SMS-livräddare är rekordstort! Under de senaste tre dygnen har mer än 7500 frivilliga anmält sig för att bidra i kampen för att rädda livet på de som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus. Appen SMSlivräddare är en av de mest nedladdade på App Store för tillfället.

I ett Facebook inlägg som gillats av mer än 17 000 och delats över 3000 gånger berättar läkaren Madeleine Liljegren om hur hon som SMS-livräddare blev larmad för att bistå med hjärt-lungräddning då en person i hennes närhet plötsligt drabbats av hjärtstopp.

Från Facebook: ”Jag skulle precis lägga upp en bild på god mat och trevligt sällskap när den här bilden dök upp på min mobilskärm, ackompanjerat av ett öronbedövande larm som hela restaurangen hörde. Ett hjärtstopp. I närheten av där jag befann mig. Jag lämnade mitt sällskap, vinet och maten och sprang allt vad jag hade. Förstås! Jag vet ju hur man utför hjärt-lungräddning. Varför fick jag det här smset? För att jag är -SMS-livräddare

I projekt SMS-livräddare används mobil positioneringsteknik för att larma frivilliga till misstänkta hjärtstopp som inträffat i närheten för att bistå med hjärt-lungräddning och för att hämta närmaste hjärtstartare.

Idag deltar mer än 14 000 livräddare i projektet som för närvarande endast finns i Stockholm men som framöver kommer att spridas till andra delar i av Sverige. Alla som har utbildning i hjärt-lungräddning kan delta i projektet genom att ladda ned appen SMSlivräddareApp Store eller Google Play.

Mer information om projektet finns på: www.smslivraddare.se

SMS-livräddare drivs av Centrum för Hjärtstopsforskning vid Karolinska Institutet/Södersjukhuset i samarbete med Hjärt-lungfonden, Svenska rådet för hjärt-lungräddning, SOS alarm AB och Stockholms läns landsting.

Kontakt:

Mattias Ringh – Hjärtläkare, ansvarig forskare

mattias.ringh@ki.se / 070-7741878

Jacob Hollenberg – Docent, Hjärtläkare, Forskningsledare Hjärtstoppscentrum

jacob.hollenberg@ki.se

Svenska HLR-rådets övergripande mål är att öka överlevnaden för personer som drabbas av ett plötsligt oväntat hjärtstopp

Svenska HLR rådet logo-original LU 140520