Tag Archives: Utstein

Tio steg till förbättrad överlevnad vid hjärtstopp utanför sjukhus

 

Resuscitation Academy logga

I juni 2015 samlades ett antal forskare och ledare inom området hjärtstopp utanför sjukhus på Utstein kloster i närheten av Stavanger. Syftet med det internationella mötet var att skapa ett konsensusdokument om best practice för hur överlevnaden vid hjärtstopp utanför sjukhus ska kunna förbättras. Nu har dokumentet publicerats i samarbete med Resuscitation Academy i Seattle och det heter “10 steps for Improving Survival from Sudden Cardiac Arrest”. Det 79-sidiga dokumentet kan hämtas som PDF på RA:s hemida: http://www.resuscitationacademy.com/ alternativt laddas ner gratis från ITunes. Nedan finns en länk till det dokument som var grundmaterial till Utstein mötet, samt vilka som deltog från respektive land. Från Centrum för Hjärtstoppsforskning deltog professor Leif Svensson och från Svenska registret för Hjärt-lungräddning, professor Johan Herlitz.

“A call to action”, grunddokumentet för Utsteinmötet 2015

Utstein kriterier 2015 för uniform rapportering av hjärtstopp

ILCOR Consensus Statement om rapportering av hjärtstopp har nyligen publicerats i Circulation (Tidigare publicerad i Resuscitation 2104 som “Article in press”): “Cardiac Arrest and Cardiopulmonary Resuscitation Outcome Reports: Update of the Utstein Resuscitation
Registry Templates for Out-of-Hospital Cardiac Arrest” (Circulation. 2015;131:1286-1300).

Utstein 2015