Tag Archives: Hjärt-Lungfonden

Forskningsmedel till Centrum för Hjärtstoppsforskning

cropped-2_logo.png

Docent Jacob Hollenberg VO Kardiologi Södersjukhuset och forskningsledare för Centrum för Hjärtstoppsforskning KI,  har tilldelats landstingets ALF medel inom medicin om 1 miljon kronor per år under tre år. Projektet heter “Hjärtstopp utanför sjukhus – fler liv kan räddas! Åtta prospektiva interventionsstudier som genom att täcka in hela vårdkedjan syftar till att öka överlevnaden vid detta stora folkhälsoproblem.”
Läs mer här om de olika projekten

Specialistläkare Per Nordberg Med. dr, VO Kardiologi Södersjukhuset, har tilldelats 1 miljon kronor från Hjärt-Lungfonden för det prehospitala kylprojektet Princess, där hjärtstoppspatienter kyls tidigt av ambulanspersonal efter att cirkulationen har återkommit. Läs mer om Princessprojektet under fliken “Forskning”.

 

Lag om hjärtstartare skulle rädda många liv

visingso

I en debattartikel i Dagens Medicin 161005 skriver ordförandena i Hjärt-Lungfonden och i Svenska HLR rådet samt Leif Svensson och Jacob Hollenberg från Centrum för Hjärtstoppsforskning en kommentar till regeringens utlåtande i höstbudgeten om en lag av utplacering av hjärtstartare på offentlig plats. Regeringen anser att en sådan lag skulle strida mot det kommunala självstyret. Debattörerna hävdar att hjärtstartare inte faller under hälso- och sjukvård utan snarare kan betecknas som en första hjälpen-insats och därför borde ingå i Lagen om skydd mot olyckor (2003:778). Med en ökad tillgång på hjärtstartare i samhället kan fler liv räddas och regeringen uppmanas att ompröva beslutet.

Dagens Medicin