Landstingets pris för genombrott i klinisk forskning 2015

Stockholms Läns Landstings pris för genombrott i klinisk forskning har tilldelats professor Leif Svensson, senior forskare och grundare av Centrum för hjärtstoppsforskning vid Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, o1il9bu8c0lmx6jogjokSolna. Priset har instiftats av landstingets FoU råd och delas ut den 11 december 2015.

Nomineringen lyder: “Genom att under 20 års tid bedriva klinisk forskning av högsta internationella klass inom prehospital akutsjukvård har professor Leif Svensson förändrat omhändertagandet av patienter som drabbats av hjärtstopp, stroke och hjärtinfarkt. Överlevnaden vid hjärtstopp har som ett resultat fyrdubblats och hundratalet fler patienter överlever varje år i Stockholms län”.

Forskningen har skapat grunden för nya behandlingsrutiner som räddar många liv. Detta har systematiskt visats genom ett flertal stora randomiserade kontrollerade kliniska prövningar, både nationella och internationella. Därtill kommer en mycket hög impact på vetenskapliga publikationer.