Att förebygga hjärtstopp på sjukhus

Eva Piscator, Leg läk, DS Akutklin. Doktorand, KI Institutionen för Medicin i Solna.
Huvudhandledare: Therese Djärv. Bihandledare: Katarina Göransson, Leif Svensson och Johan Herlitz.

Detta doktorandprojekt heter “Ställningstagande till ej HLR på sjukhus” och syftar till att underlätta och förbättra beslutsprocessen för ställningstagande till ej HLR genom framtagandet av prediktionsmodell som stöd i beslutsprocessen för ej HLR samt att beskrivning och utvärdering av hur beslutsprocessen för ställningstagandet till ej HLR ser ut idag.

Delstudie 1: “Predicting neurologically intact survival after in-hospital cardiac arrest-external validation of the Good Outcome following Attempted Resuscitation (GO-FAR) score”, publicerad 2018 är en extern validering av prediktionsverktyget GO-FAR score för neurologiskt intakt överlevnad efter hjärtstopp på sjukhus i en svensk population. Syftet med prediktionsmodellen är att uppskatta chansen till neurologiskt intakt överlevnad innan hjärtstoppet att använda som del i ställningstagandet till ej HLR på sjukhus. Resultatet av studien visar att GO-FAR modellen inte utan förändring kan tas i kliniskt bruk i Sverige. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29723607/ 

Delstudie 2: “Prearrest prediction of favourable neurological survival following IHCA: the Prediction of In Hospital Cardiac Arrest (PIHCA) score”, publicerad 2019 är en prediktionsmodell för neurologiskt intakt överlevnad efter hjärtstopp på sjukhus som baseras på GO-FAR modellen och är uppdaterad utifrån svenska förhållanden. Syftet med PIHCA score är att vara ett stöd i beslutsprocessen för ställningstagandet till ej HLR. PIHCA score måste i sin tur externvalideras utanför Region Stockholm där den är utvecklad innan den kan användas kliniskt. En online kalkylator finns på http://www.imm.ki.se/biostatistics/calculators/pihca. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31412292/

Delstudie 3: “Samråd och grund för ställningstagande till ej HLR på Karolinska Universitetssjukhuset”, syftar till att utvärdera följsamheten till Socialstyrelsens riktlinjer rörande samråd med patient och närstående vid ställningstagande till ej HLR samt att beskriva beslutsunderlaget för ställningstagandet. Detta i sin tur kan bidra till att utforma utbildningsinsatser inom området. Studiens data är analyserade och manus under framtagande.  

Delstudie 4: Beskrivning och jämförelse av patientgruppen med risk att drabbas av hjärtstopp på sjukhus samt patientgruppen utan risk att drabbas av hjärtstopp på sjukhus (patienter med ej HLR beslut).  Studien är i planeringsfas.