Nu har Hjärtrapporten 2015 publicerats

Nu har Hjärt-Lungfondens årliga sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige publicerats. Man konstaterar att 1.8 milj personer i Sverige lever med sjukdom i hjärta och kärl, och att den medicinska forskningen räddar allt fler liv årligen. Se bifogad länk och läs mer om hjärtinfarkt, forskningssatsningen Scapis, flimmer, diabetes, plötsligt hjärtstopp och fler intressanta ämnen.

Hjärtrapporten 2015