Tag Archives: hjärtstopp

Vikten av att forska på medvetslösa hjärtstoppspatienter

 

Foto Swedavia

Foto Swedavia

I en debattartikel i Svenska Dagbadet 171001 skriver professor Mårten Rosenqvist, Kristina Sparreljung generalsekreterare Hjärt-Lungfonden, Sten Rubertsson professor i anestesi Uppsala Universitet, Barbro Westerholm Liberalerna, och Anders W Jonsson Centerpartiet om vikten av att forskning kan initieras på medvetslösa, och främst hjärtstoppspatienter.

Varje år drabbas ca 10 000 personer av hjärtstopp i Sverige och det är mycket svårt att bedriva kliniska studier på denna patientgrupp som inte kan ge sitt godkännande till att medverka i forskning. Politikerna måste ta ställning till en lagändring i frågan som har varit under diskussion i flera år utan att något beslut har kunnat fattas. Läs också två etiker från Lund som kommenterat debattartikeln 171003.

Läs debattartikeln i SVD här

Läs etikernas kommentar här

Artikel om geografiska samband mellan hjärtstopp och hjärtstartare

Doktoranden David Fredman på KI och Centrum för Hjärtstoppsforskning har publicerat en ny studie i BMJ Open om det geografiska sambandet mellan hjärtstopp och placeringen av hjärtstartare (AED) i samhället.

Läs studien här

Föreläsning om drunkning, hjärtstopp och drönare

 


Torsdagen den 18 maj föreläser forskaren Andreas Claesson från Hjärtstoppscentrum
och Svenska HLR rådet om “Drunkning, hjärtstopp och drönare” i Södersjukhuset aula
kl 14.00 – 15.00. Lokal: Föreläsningssal Ihre i KI korridoren.
Ingen föranmälan krävs!
Program HLR vid drunkning SöS 2017

Hur många hjärtstopp sker årligen i Sverige?

Andreas Claesson, Svenska HLR rådet och Hjärtstoppscentrum KI, har sammanfattat svaret på frågan som kan verka förvirrande ibland. Siffror som 10 000 eller 5500 hjärtstopp årligen i Sverige kan ses i både artiklar och höras i intervjuer, men vilken siffra är det som gäller egentligen? Vilka hjärtstopp registreras? Läs sammanfattning på Svenska HLR rådets hemsida om statistik från 2015 från Socialstyrelsen och Hjärt-Lungräddningsregistret.

http://www.hlr.nu/dodsfall-vs-behandlade-hjartstopp-sverige-ar-2015/

Stockholms-Uppsalas Akademiska Kardiologimöte

 

footer1
Stockholms – Uppsalas Akademiska Kardiologimöte med tema hjärtstopp- medicin, kirurgi, och rehabilitering sker måndag den 5 december på Läkaresällskapet i Stockholm. Mötet inleds med middag och programmet bjuder på bland annat föreläsningar om hjärtstopp av Jacob Hollenberg, DISCO studien av Ludwig Elwén, thoraxkirurgi, ECMO och neurorehabilitering, ett spännande program! Sista anmälningsdag är den 28 november. Se programlänk nedan.

Stockholms-kardiologimöte-161205_CS.docx

Studie om HLR med enbart hjärtkompressioner uppmärksammad på American Heart kongressen i New Orleans

hlr-ovning_0031

Under den nu pågående AHA kongressen i New Orleans har doktoranden Gabriel Rivas registerstudie uppmärksammats i “American Heart Association News” on-line (se länk nedan). Studien inkluderade 23 169 bevittnade hjärtstopp  i Sverige och visar att 30-dagars överlevnaden inte var sämre för de som endast erhållit bröstkompressioner (13.6% överlevnad), i jämförelse med standard HLR (12.9%). Andelen bystander HLR ökade från 38% perioden 2000-2005, till ca 70% perioden 2011-2014, bland annat beroende på att larmcentralen kan hjälpa inringaren med s k telefon-HLR med enbart bröstkompressioner.

AHA News Compressions only

Lyckat vetenskapligt försök med drönare i Älmstatrakten

uas

Tillsammans med räddningstjänsten i Älmsta, Norrtälje kommun och ingenjörer från Flygfilm i Trollhättan har forskaren Andreas Claesson utfört försök med drönare som levererar hjärtstartare till historiska hjärtstopp. Med det avses platser där hjärtstopp tidigare har inträffat och där ambulansens kända responstid jämförs med hur lång tid det tar för drönaren att avverka samma sträcka. Efter fler försök och ytterligare utveckling av drönaren kan den vara i aktivt bruk inom några år tror Andreas.

Läs mer här om försöket

Läs ny artikel om drönare och hjärtstopp här

https://vimeo.com/186321306/0ec3d19deb

Publika hjärtstartare används sällan

 

cropped-2_logo.png

Det blir allt fler hjärtstartare i Sverige placerade på publika platser, men det är få som kommer till användning. I det Svenska Hjärtstartarregistret (SHR) kan ägare till hjärtstartare registrera sin apparat och ange när den är tillgänglig under dygnet.
Kartan över registrerade hjärtstartare kan sedan användas av både allmänhet och SOS Alarm för att apparaten snabbt ska kunna hämtas och användas på person med hjärtstopp.

Lyssna på en intervju i Sveriges Radio med forskaren Andreas Claesson som berättar mer om
placering av hjärtstartare i samhället. Johan Engdahl, ordföranden i Svenska HLR rådet blir i ett inslag i SR P1-morgon intervjuad i direktsändning från den stora HLR2016 konferensen i Göteborg 161011.

Sveriges Radio P3 “Verkligehten i P3” 161011

SR P1-morgon 161011

Lag om hjärtstartare skulle rädda många liv

visingso

I en debattartikel i Dagens Medicin 161005 skriver ordförandena i Hjärt-Lungfonden och i Svenska HLR rådet samt Leif Svensson och Jacob Hollenberg från Centrum för Hjärtstoppsforskning en kommentar till regeringens utlåtande i höstbudgeten om en lag av utplacering av hjärtstartare på offentlig plats. Regeringen anser att en sådan lag skulle strida mot det kommunala självstyret. Debattörerna hävdar att hjärtstartare inte faller under hälso- och sjukvård utan snarare kan betecknas som en första hjälpen-insats och därför borde ingå i Lagen om skydd mot olyckor (2003:778). Med en ökad tillgång på hjärtstartare i samhället kan fler liv räddas och regeringen uppmanas att ompröva beslutet.

Dagens Medicin

 

SMS livräddare startar i Västra Götalandsregionen

hi9zexqtvsnpwkderszi

Den 3 oktober startade SMS livräddare i Västra Götalandsregionen. Det är redan många anmälda livräddare, men det behövs fler! Om du har appen, kontrollera att den senaste versionen är installerad. Anmäl dig som ny livräddare via appen som laddas ner på App Store eller Google Play. För mer information se länk nedan där all information om projektet finns. Inom kort kommer också en länk på hemsidan för de som bor i VG Region. Rutiner och utlarmning är detsamma som i Stockholms län. SMS livräddare har även en egen Facebooksida.

http://www.smslivraddare.se

Information från VG Region