Tag Archives: Tango2

Miljonanslag från Vetenskapsrådet

Centrum för Hjärtstoppsforskning har tilldelats forskningsanslag från Vetenskapsrådet för två studier 2017. Det är den randomiserade TANGO2 studien med frågeställningen om en förenklad hjärt-lungräddning med enbart bröstkompressioner kan ersätta standardbehandling med bröstkompressioner och inblåsningar. Studien har tilldelats ett anslag om totalt 7 milj kr fördelat på 4 år.

Läs mer här om TANGO2 studien

Den andra studien som har erhållit anslag är SAMBA studien där man undersöker om positionering och utlarmning av frivilliga livräddare med hjärtstartare till hjärtstopp utanför sjukhus med hjälp av en smartphone applikation kan öka överlevnaden för denna patientgrupp. Anslag om totalt 2.4 milj har beviljats fördelat på tre år.

Läs mer om SAMBA studien här.

TANGO2 sprids nationellt

Forskningsstudien TANGO2 som startade i Stockholm 2015 utökas nu till att omfatta hela landet. Studien utförs i nära samarbete med SOS-alarm.

Erfarenheter från introduktionen i Stockholm har gett insikter som vi använt för att förbättra logistiken kring studien. För att nå tillräckligt antal deltagare utökas studien nu planenligt till hela Sverige. Den ökade storleken på studien gör att vi snabbare kan få svar på frågan som forskningen avser att svara på. Första resultaten från studien kan komma att publiceras om ungefär ett år.

// Gabriel Riva, doktorand, projektledare för TANGO2.

TANGO2 studien upphör inom räddningstjänst och polis

Tango2-Centrum-för-hjärtstoppsforskning1

Studieledningen för TANGO2 studien har efter en lång s k run-in period beslutat att räddningstjänst och polis inte längre ska få besked via RAPS kanal om vilken typ av HLR som ska ges till person som drabbats av hjärtstopp. Nu återgår polis och räddningstjänst till sedvanlig HLR, dvs 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar vid återupplivning.

De som i stället kommer att få besked om vilken typ av HLR som ska ges är bystanders, dvs. lekmän som ringer in hjärtstoppslarm till SOS-Alarm. Studien fortsätter och kommer att expandera till fler regioner i Sverige och studieledningen vill passa på att tacka alla poliser och räddningstjänstpersonal som har deltagit och hjälpt till med att rädda liv, era insatser är ovärderliga! För mer information, se länken nedan.

tango2-upphor-inom-salsa

Nyhetsbrev TANGO2 studien

Tango2-Centrum-för-hjärtstoppsforskning1

Uppdatering om hur det går i den viktiga TANGO2 studien, där SOS-A randomiserar till enbart bröstkompressioner eller sedvanlig hjärt-lungräddning (HLR) med både kompressioner och inblåsningar för livräddare som är utbildade i HLR.

nyhetsbrev SALSA februari

Nu har Tango2 studien startat i Stockholms län

Tango2 logga

Tango2 studien syftar till att undersöka om basal hjärt-lungräddning (HLR) utan inblåsningar är likvärdigt med HLR utfört med bröstkompressioner och inblåsningar vid bevittnade hjärtstopp utanför sjukhus.

Läs mer här om Tango2

Hör radioinslag här från 20 jan om Tango2

Läs pressmeddelandet om Tango2. 

Mer mediainslag om TANGO2 studien:

EKOT
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6071840