Jacob Hollenberg tilldelas Prins Daniels forskningsanslag till yngre lovande forskare

Jacob Hollenberg har i samband med ett symposium på Osccarsteatern i Stockholm den 17 Oktober tilldelats Hjärt-lungfondens och Prins Daniels forskningsanslag till yngre lovande forskare.

Det var i samband med ett SCAPIS symposium för ca 1000 personer på anrika Oscarsteatern i Stockholm som Prins Daniel närvarade, delade ut anslaget och där Kristina Sparreljung – generalsekreterare för hjärt-lungfonden gav sin motivering till anslaget som följer:

“Docent Jacob Hollenberg tilldelas Prins Daniels 2019 för sin forskning som syftar till att ta fram och utveckla metoder som gör att fler överlever plötsligt hjärtstopp. Drönare med hjärtstartare SMS-livräddare, nedkylning av hjärnan och förenklad HLR samt inte minst artificiell intelligens är några metoder som Jacob Hollenberg utvecklar.”

“Jacob Hollenberg är en mycket engagerad produktiv, innovativ ledare för centrum för hjärtstoppsforskning vid KI. Hans forskning som håller genomgående hög kvalitet och med en tydlig klinisk relevans kan komma att resultera i ändrade behandlingsmetoder och rutiner med målet att öka överlevande vid hjärtstopp”.

Jacob Hollenberg och hjärtstoppscentrum tilldelas förutom äran även ett anslag omfattande 6 miljoner kronor.

Foto credit: Hjärtlungfonden