Tag Archives: SAMBA

Utmärkelser för best abstract till tre doktorander på Hjärtstoppscentrum

cropped-2_logo.png

På den kommande ReSS konferensen (Resuscitation Science Symposium 12-13 nov i New Orleans), en del av den stora årliga American Heart Association kongressen, har tre av doktoranderna på Centrum för Hjärtstoppsforskning erhållit “Young Investigator Award”.

Ludwig Elfwén, läkare på  Vo Kardiologi Södersjukhuset deltar med sin abstract ” Early coronary angiography is associated with improved 30-day survival in out-of-hospital cardiac arrest patients without ST-elevation on first ECG” (DISCO studien). Ellinor Berglund sjuksköterska på Vo Akut, har blivit accepterad med förstudien till SAMBA projektet: “The Stockholm automated external defibrillator and mobile bystander activation trial – Results from the run-in period”.

Gabriel Riva, läkare på Capio St Göran Medicinkliniken, har blivit belönad för “Increase in bystander cardiopulmonary resuscitation in Sweden during the last 15 years is mainly attributed to increased rates of chest compression only CPR”.

Priset är 500 dollar som delas ut på ett försymposium den 11 november. Grattis till alla tre pristagarna!

Hjärtstartarregistret räddar liv

untitled

Svenska Hjärtstartarregistret (SHR) ägs av Svenska rådet för Hjärt-lungräddning, i samarbete med SOS Alarm, Hjärt-Lungfonden och företagen Decerno och EPM. Registret utgör en viktig forskningsresurs, bland annat i Hjärtstoppscentrums SAMBA studie där SMS livräddare larmas ut både till närmaste hjärtstartare och till den drabbade med hjärtstopp. Larmcentralen har uppgifter om alla registrerade hjärtstartare på sina kartor och kan via telefon dirigera inringaren att hämta närmaste hjärtstartare.

Varje år drabbas ca 10 000 personer av hjärtstopp utanför sjukvården och behandling startas i cirka hälften av fallen. Endast 11% överlever sitt hjärtstopp och vi kan göra mycket mer för att öka överlevnaden. En viktig faktor är att SOS Alarm får kännedom om var alla hjärtstartare är placerade i landet. Gå in på SHRs karta, skriv in din hem- eller jobbadress för att se vilka hjärtstartare som finns i din närhet om du skulle behöva ingripa vid ett hjärtstopp. Se gärna också efter om din idrottsförening, skola, bostadrättsförening, affär mm har registrerat sin hjärtstartare så att den syns på kartan. På SHRs hemsida finns uppgifter om hur du ska anmäla en hjärtstartare till registret. Hjärtstoppscentrum bedriver även forskning inom området placering och användning av hjärtstartare, för det har visat sig att det finns många hjärtstartare i samhället, men de är ojämnt fördelade och hjärtstoppen inträffar inte alltid där utbudet av hjärtstartare är som tätast.

Vill du veta mer om SHR läs på hemsidan länk nedan, eller kontakta projektledare Sophia Arslan
sophia.arslan@hlr.nu

Läs mer om forskning om hjärtstartare

Läs mer om SAMBA studien här

Länk till Hjärtstartarregistret