Tag Archives: Drönare

Prisregn över Centrum för Hjärtstoppsforskning

Sari Ponzer delar ut Matts Halldinpriset 2017 till Leif Svensson på Södersjukhuset

Idag delades det ut ett flertal fina priser i SÖS aulan och Centrum för Hjärtstoppsforsknings medarbetare Leif Svensson och Andreas Claesson kammade hem två av dessa. Leif fick Matts Halldins pris 2017 med motiveringen:

Leif Svensson tilldelas Matts Halldin priset för att under mer än 20 år bedrivit forskning av hög internationell klass inom prehospital akutsjukvård vilket lett till en dramatisk förändring av omhändertagande av patienter som drabbats av hjärtstopp. Genom forskning men också genom hårt praktiskt arbete på fältet har Leif bidragit till att överlevnaden vid hjärtstopp dramatiskt ökat.”

Andreas Claesson fick motta det nyinstiftade Innovationspriset 2017 för sitt projekt med drönare som levererar hjärtstartare vid hjärtstopp utanför sjukhus. Motiveringen löd:

“Vid hjärtstopp är tidig defibrillering avgörande för överlevnaden. Andreas har tillsammans med ingenjörer och tekniker utvecklat drönare som kan transportera en defibrillator till patient med hjärtstopp. Studier har visat att i glesbygd är drönaren cirka 15 minuter snabbare än ambulans. Genom nytänkande, mod och innovation har Andreas visat på nyttan av att kombinera gedigen medicinsk kunskap och teknik till förmån för patienternas bästa.”

Vi gratulerar båda till dessa fina priser som inte bara innebär en ära utan även lite positiv flow i kassan, stort grattis!

Forskning om ambulansdrönare i BBC News

Drönare utrustad med hjärtstartare.

BBC News har uppmärksammat Hjärtstoppscentrums forskningsprojekt med drönare som levererar hjärtstartare till personer som drabbats av hjärtstopp. De pågående studierna har blivit mycket omskrivna internationellt (se fliken Media), och Hjärtstoppscentrums forskningschef, docent Jacob Hollenberg på Södersjukhuset blev igår intervjuad av BBC om projektet: “The defibrillator drone that can beat ambulance times.”

Se BBC News inslag här

Läs mer om drönarprojektet här

För intresserade av drönarprojektet som befinner sig i Almedalen på Gotland den 3 juli, så har SLL Innovation ett seminarium tillsammans med David Fredman från Hjärtstoppscentrum m fl kl 13:45 – 14:05 på S:t Hans Café. Välkommen dit!

Ny artikel om drönare publicerad i JAMA

 

Drönare utrustad med hjärtstartare.

Idag publicerade forskaren Andreas Claesson och medförfattare, alla från Hjärtstoppscentrum KI,  artikeln “Time to Delivery of an Automated External Defibrillator Using a Drone for Simulated Out-of-Hospital Cardiac Arrests vs Emergency Medical Services” i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften The Journal of the American Medical Association (JAMA). Studien har finansierats med hjälp av medel från bland annat SLL Innovation. Flera tidskrifter och andra media har idag uppmärksammat studien, bland annat  den brittiska tidskriften The Guardian. Se fliken “Media” för mer information. Under Almedalsveckan på Gotland den 3 juli kommer ett seminarium att hållas om drönare och hjärtstopp “Hur kan drönare rädda liv vid plötsliga hjärtstopp?”

Vetenskaplig artikel JAMA

Pressmeddelande Södersjukhuset

Program Almedalen 3 juli

Föreläsning om drunkning, hjärtstopp och drönare

 


Torsdagen den 18 maj föreläser forskaren Andreas Claesson från Hjärtstoppscentrum
och Svenska HLR rådet om “Drunkning, hjärtstopp och drönare” i Södersjukhuset aula
kl 14.00 – 15.00. Lokal: Föreläsningssal Ihre i KI korridoren.
Ingen föranmälan krävs!
Program HLR vid drunkning SöS 2017

Lyckat vetenskapligt försök med drönare i Älmstatrakten

uas

Tillsammans med räddningstjänsten i Älmsta, Norrtälje kommun och ingenjörer från Flygfilm i Trollhättan har forskaren Andreas Claesson utfört försök med drönare som levererar hjärtstartare till historiska hjärtstopp. Med det avses platser där hjärtstopp tidigare har inträffat och där ambulansens kända responstid jämförs med hur lång tid det tar för drönaren att avverka samma sträcka. Efter fler försök och ytterligare utveckling av drönaren kan den vara i aktivt bruk inom några år tror Andreas.

Läs mer här om försöket

Läs ny artikel om drönare och hjärtstopp här

https://vimeo.com/186321306/0ec3d19deb

SLL satsar på innovationer – drönare med hjärtstartare i glesbygd

dronare-med-hjartstartare2

På Stockholms läns landstings innovationsdag den 4 oktober presenterades ett 60-tal projekt som alla har beviljats pengar från innovationsfonden. Centrum för Hjärtstoppsforskning presenterade sitt forskningsprojekt “Drill2” (DRones euipped with defibrillators to save lives In Stockholm Läns Landsting) med att utveckla en drönare, UAS (Unmanned Aerial Vehicle) som ska leverera hjärtstartare till svårtillgängliga platser i skärgården. Nya försök startar nu i oktober i norra länsdelen.

SVT Nyheter Stockholm

Drönare kan rädda liv på badplatser

Bada

Se intervju i TV4 nyheterna med forskaren Andreas Claesson på Hjärtstoppscentrum om hur drönare kan användas för att rädda liv vid drunkningstillbud. Drönaren kan via kamera sända bilder till livräddare på stranden för att exakt lokalisera drunkningsoffret snabbare än när den gängse metoden skallgångskedja används. Försök har utförts på Tylösand sommaren 2016 i samarbete med lokala livräddare och resultaten har varit goda. En utplacerad docka i vattnet som markerade den drunknade kunde återfinnas snabbt.

TV4 Nyheterna

Drönartransport av hjärtstartare vid hjärtstopp, nytt sätt att rädda liv?

Försök med små, obemannade drönare pågår över hela världen för uppdrag i olika former. Det finns t. ex drönare som levererar livbojar till personer som riskerar att drunkna, och ett stort företag i bokbranschen i USA planerar att starta med drönarleveranser till kunder som ska få sitt bokpaket inom 30 min efter beställning.

Centrum för Hjärtstoppsforskning har initierat ett projekt (“DRILL”) tillsammans med Karolinska Institutet, Stockholms Läns Landsting, Sjöräddningssällskapet och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) där hjärtstartare har skickats med drönare till fingerade hjärtstopp i Stockholms skärgård för att pröva tekniken. Drönare får med nuvarande regler inte köras utan visuell kontakt, så den som skickar iväg drönaren måste hela tiden se den, vilket kan bli en riktig utmaning i skärgården. Fler testflygningar krävs samt en mer utvecklad teknik vid leverans av hjärtstartaren, så den inte går sönder eller släpps på fel plats. Stockholms Handelskammare har nyligen publicerat en rapport: “Släpp fram drönarna”, där man anser att reglerna för drönartjänster bör ses över i syfte att underlätta framtida användning.

Se SVT inslag om DRILL försöket här.

Släpp_fram_drönarna_SHK

octocopter_testflug_09_wasserzeichen_595x337