Tag Archives: Hjärtstartare

Artikel om geografiska samband mellan hjärtstopp och hjärtstartare

Doktoranden David Fredman på KI och Centrum för Hjärtstoppsforskning har publicerat en ny studie i BMJ Open om det geografiska sambandet mellan hjärtstopp och placeringen av hjärtstartare (AED) i samhället.

Läs studien här

Personal på Bromma flygplats räddar liv

På Bromma Stockholm Airport passerar ca 7000 resenärer varje dag och 2015 inträffade 6 hjärtstopp på flygplatsen. Sex stycken hjärtstartare är utplacerade och flygplatsen ingår numera i det som kallas Hjärtsäker zon. Det innebär att det finns larmrutiner för när ett hjärtstopp inträffar, all personal kan hantera en hjärtstartare och vet var den finns, samt att ett hjärtstopp ska behandlas inom 180 sekunder. Vidare ska hjärtstartarna vara registrerade i Sveriges Hjärtstartarregistret (SHR), så att de blir synliga på en karta för allmänheten och SOS-Alarm.

Häromdagen ingrep personal på flygplatsen på ett mycket förtjänstfullt sätt och räddade livet på en person som hade drabbats av hjärtstopp. Genom att utföra hjärt-lungräddning (HLR) av god kvalitet och defibrillering kunde personens liv räddas. En bra larmorganisation och effektivt samarbete mellan personal på flygplatsen, räddningstjänst, ambulans och SOS-Alarm som spindeln i nätet bidrog till det goda resultatet. Läs mer nedan om Hjärtsäker zon och gå in på kartan i Hjärtstartarregistret och se var din närmaste hjärtstartare finns, både hemma och på arbetet så du kan hämta den snabbt om det behövs!

Läs mer om Bromma Flygplats och Hjärtsäker zon

Läs mer om Sveriges Hjärtstartarregistret här

Polisen i Stockholms län ingriper vid hjärtstopp

Samtidig utlarmning av både ambulans och räddningstjänst vid hjärtstopp utanför sjukhus startade 2005 i Stockholms län. Räddningstjänstpersonal på 43 brandstationer utbildades i hjärt-lungräddning (HLR) och hur man använder en hjärtstartare och kunde sedan larmas ut vid behov. Resultatet av projektet SALSA (“Saving lives in the Stockholm Area”) blev ökad överlevnad och snabbare ankomsttid till den drabbade. I en långtidsuppföljning 2006-2009 kvarstod de goda resultaten. Samutlarmning är numera en del av den ordinarie verksamheten vid hjärtstopp och larmoperatörerna på SOS-Alarm har en mycket viktig uppgift som spindeln i nätet för att hela larmkedjan ska fungera.

Att larmas ut vid hjärtstopp är vanligtvis inte en uppgift för polisen, men i Stockholms län är det en självklarhet. City- och Södermalmspolisen var tidiga pionjärer inom SALSA och de båda distrikten anslöt sig redan 2008. Sedan 2012 deltar polismyndigheten i Stockholms län fullt ut i hjärtstoppsutlarmning tillsammans med ambulans och räddningstjänst. Polisen har ca 170 hjärtstartare utplacerade i olika enheter, i allt från radiobilar, båtar och helikopter för att kunna rädda liv vid plötsliga oväntade hjärtstopp utanför sjukhus. Om polisen har tillgängliga resurser och det inte är för långt att köra för närmaste patrull, så larmar polisens ledningscentral på Kungsholmen ut närmaste lediga fordon. Polisen har varit först på plats vid ett flertal tillfällen, före både räddningstjänst och ambulans, och har kunnat påbörja HLR och defibrillera med gott resultat. Se länk nedan för reportage om polisen i Sveriges Radio P4. År 2015 hade Stockholms län 1158 hjärtstoppsfall utanför sjukhus där ambulansen påbörjade behandling och som sedan rapporterades till Hjärt-lungräddningsregistret.

Polisen i P4 Stockholm

Årsrapport Hjärt-lungräddningsregistret 2016

Artikel SALSA pilotstudie 2005

Artikel SALSA uppföljning 2006-2009

Publika hjärtstartare används sällan

 

cropped-2_logo.png

Det blir allt fler hjärtstartare i Sverige placerade på publika platser, men det är få som kommer till användning. I det Svenska Hjärtstartarregistret (SHR) kan ägare till hjärtstartare registrera sin apparat och ange när den är tillgänglig under dygnet.
Kartan över registrerade hjärtstartare kan sedan användas av både allmänhet och SOS Alarm för att apparaten snabbt ska kunna hämtas och användas på person med hjärtstopp.

Lyssna på en intervju i Sveriges Radio med forskaren Andreas Claesson som berättar mer om
placering av hjärtstartare i samhället. Johan Engdahl, ordföranden i Svenska HLR rådet blir i ett inslag i SR P1-morgon intervjuad i direktsändning från den stora HLR2016 konferensen i Göteborg 161011.

Sveriges Radio P3 “Verkligehten i P3” 161011

SR P1-morgon 161011

Lag om hjärtstartare skulle rädda många liv

visingso

I en debattartikel i Dagens Medicin 161005 skriver ordförandena i Hjärt-Lungfonden och i Svenska HLR rådet samt Leif Svensson och Jacob Hollenberg från Centrum för Hjärtstoppsforskning en kommentar till regeringens utlåtande i höstbudgeten om en lag av utplacering av hjärtstartare på offentlig plats. Regeringen anser att en sådan lag skulle strida mot det kommunala självstyret. Debattörerna hävdar att hjärtstartare inte faller under hälso- och sjukvård utan snarare kan betecknas som en första hjälpen-insats och därför borde ingå i Lagen om skydd mot olyckor (2003:778). Med en ökad tillgång på hjärtstartare i samhället kan fler liv räddas och regeringen uppmanas att ompröva beslutet.

Dagens Medicin

 

Ingen ny lag om utplacering av offentliga hjärtstartare

IMG3_4289

Dagens Medicin rapporterar 160921 att regeringen inte kommer att lagstifta om utplacering av hjärtstartare i offentliga miljöer där många människor vistas. Orsaken till detta uppges vara att en sådan lag skulle bryta mot det kommunala självstyret.

Dagens Medicin

Ny artikel om larmcentralens roll för att hänvisa vittnen till hjärtstartare vid misstänkta hjärtstopp

p2
Centrum för Hjärtstoppsforskning och doktoranden på KI, David Fredman, har publicerat en artikel i Resuscitations julinummer 2016 om den första länken i kedjan som räddar liv “Expanding the first link in the chain of survival – Experiences from dispatcher refferal of caller to AED locations”.

Man har undersökt hur ofta en larmoperatör hänvisar inringaren (vittnet) till ett hjärtstopp att hämta närmaste hjärtstartare som finns markerad på ett kartstöd som SOS-A har tillgång till. Mellan februari och augusti 2014 registrerades 3009 st misstänkta hjärtstopp och i 6.6% (200) av fallen fanns det en hjärtstartare inom 100 meter från den drabbade. I 24% (47) av dessa 200 fall var inringaren inte ensam på platsen, utan en annan person skulle ha kunnat hämta hjärtstartaren om instruktioner givits av larmoperatören. Resultaten visade dock att i endast två av 47 fall använde sig larmcentralen av hänvisning till närmaste hjärtstartare.

Resultaten presenterades även som en poster vid kongressen EMS2016 i Köpenhamn i slutet av maj.

Hjärtstartarregistret räddar liv

untitled

Svenska Hjärtstartarregistret (SHR) ägs av Svenska rådet för Hjärt-lungräddning, i samarbete med SOS Alarm, Hjärt-Lungfonden och företagen Decerno och EPM. Registret utgör en viktig forskningsresurs, bland annat i Hjärtstoppscentrums SAMBA studie där SMS livräddare larmas ut både till närmaste hjärtstartare och till den drabbade med hjärtstopp. Larmcentralen har uppgifter om alla registrerade hjärtstartare på sina kartor och kan via telefon dirigera inringaren att hämta närmaste hjärtstartare.

Varje år drabbas ca 10 000 personer av hjärtstopp utanför sjukvården och behandling startas i cirka hälften av fallen. Endast 11% överlever sitt hjärtstopp och vi kan göra mycket mer för att öka överlevnaden. En viktig faktor är att SOS Alarm får kännedom om var alla hjärtstartare är placerade i landet. Gå in på SHRs karta, skriv in din hem- eller jobbadress för att se vilka hjärtstartare som finns i din närhet om du skulle behöva ingripa vid ett hjärtstopp. Se gärna också efter om din idrottsförening, skola, bostadrättsförening, affär mm har registrerat sin hjärtstartare så att den syns på kartan. På SHRs hemsida finns uppgifter om hur du ska anmäla en hjärtstartare till registret. Hjärtstoppscentrum bedriver även forskning inom området placering och användning av hjärtstartare, för det har visat sig att det finns många hjärtstartare i samhället, men de är ojämnt fördelade och hjärtstoppen inträffar inte alltid där utbudet av hjärtstartare är som tätast.

Vill du veta mer om SHR läs på hemsidan länk nedan, eller kontakta projektledare Sophia Arslan
sophia.arslan@hlr.nu

Läs mer om forskning om hjärtstartare

Läs mer om SAMBA studien här

Länk till Hjärtstartarregistret

Drönartransport av hjärtstartare vid hjärtstopp, nytt sätt att rädda liv?

Försök med små, obemannade drönare pågår över hela världen för uppdrag i olika former. Det finns t. ex drönare som levererar livbojar till personer som riskerar att drunkna, och ett stort företag i bokbranschen i USA planerar att starta med drönarleveranser till kunder som ska få sitt bokpaket inom 30 min efter beställning.

Centrum för Hjärtstoppsforskning har initierat ett projekt (“DRILL”) tillsammans med Karolinska Institutet, Stockholms Läns Landsting, Sjöräddningssällskapet och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) där hjärtstartare har skickats med drönare till fingerade hjärtstopp i Stockholms skärgård för att pröva tekniken. Drönare får med nuvarande regler inte köras utan visuell kontakt, så den som skickar iväg drönaren måste hela tiden se den, vilket kan bli en riktig utmaning i skärgården. Fler testflygningar krävs samt en mer utvecklad teknik vid leverans av hjärtstartaren, så den inte går sönder eller släpps på fel plats. Stockholms Handelskammare har nyligen publicerat en rapport: “Släpp fram drönarna”, där man anser att reglerna för drönartjänster bör ses över i syfte att underlätta framtida användning.

Se SVT inslag om DRILL försöket här.

Släpp_fram_drönarna_SHK

octocopter_testflug_09_wasserzeichen_595x337