Tag Archives: AHA

Studie om HLR med enbart hjärtkompressioner uppmärksammad på American Heart kongressen i New Orleans

hlr-ovning_0031

Under den nu pågående AHA kongressen i New Orleans har doktoranden Gabriel Rivas registerstudie uppmärksammats i “American Heart Association News” on-line (se länk nedan). Studien inkluderade 23 169 bevittnade hjärtstopp  i Sverige och visar att 30-dagars överlevnaden inte var sämre för de som endast erhållit bröstkompressioner (13.6% överlevnad), i jämförelse med standard HLR (12.9%). Andelen bystander HLR ökade från 38% perioden 2000-2005, till ca 70% perioden 2011-2014, bland annat beroende på att larmcentralen kan hjälpa inringaren med s k telefon-HLR med enbart bröstkompressioner.

AHA News Compressions only

Utmärkelser för best abstract till tre doktorander på Hjärtstoppscentrum

cropped-2_logo.png

På den kommande ReSS konferensen (Resuscitation Science Symposium 12-13 nov i New Orleans), en del av den stora årliga American Heart Association kongressen, har tre av doktoranderna på Centrum för Hjärtstoppsforskning erhållit “Young Investigator Award”.

Ludwig Elfwén, läkare på  Vo Kardiologi Södersjukhuset deltar med sin abstract ” Early coronary angiography is associated with improved 30-day survival in out-of-hospital cardiac arrest patients without ST-elevation on first ECG” (DISCO studien). Ellinor Berglund sjuksköterska på Vo Akut, har blivit accepterad med förstudien till SAMBA projektet: “The Stockholm automated external defibrillator and mobile bystander activation trial – Results from the run-in period”.

Gabriel Riva, läkare på Capio St Göran Medicinkliniken, har blivit belönad för “Increase in bystander cardiopulmonary resuscitation in Sweden during the last 15 years is mainly attributed to increased rates of chest compression only CPR”.

Priset är 500 dollar som delas ut på ett försymposium den 11 november. Grattis till alla tre pristagarna!