Huvudansvarig forskare: Jacob Hollenberg

COSTA är ett större Europeiskt samarbete mellan forskargrupper i Stockholm, Göteborg, Danmark, Norge och Holland. Inom ramen för detta samarbete drivs gemensamma forskningsprojekt kring frågan om publik defibrillering, också kallat PAD (Public Access Defibrillation). Initiativet om samarbete kom från Hjärtstoppscentrum som även är sammankallande och ordförande.