SAving More lives in Sweden (SAMS) studien

SAMS är en nationell överlevnadsstudie som startade 120101 och avslutades 141231. Syftet var att öka överlevnaden till 12.0% på nationell nivå genom samutlarmning av både ambulans, räddningstjänst och/eller polis vid plötsligt, oväntat hjärtstopp utanför sjukhus. Man beräknade också att räddningstjänst och/eller polis skulle vara före ambulansen i 30% av fallen. Deltagande län var Stockholm, Uppsala, Södermanland, Jönköping, Dalarna, Jämtland, Halland, Kalmar och VG Region. Övriga 12 län är kontrollän.

Resultaten från SAMS studien publicerades 4 oktober 2017 i Journal of the American Heart Association (JAHA), och har tidigare redovisats på EMS kongressen 2017 i Köpenhamn, på lokalt möte i Kalmar den 1 juni 2017 samt på FLISA kongressen i Jönköping den 20 sept 2017.

Läs om SAMS resultaten här

Genom samutlarmning av ambulans, räddningstjänst och/eller polis vid hjärtstopp utanför sjukhus kan tiden till den drabbade förkortas och liv räddas.

Referenser

Herlitz, J. Årsrapport 2016. Svenska Hjärt-lungräddningsregistret.
Årsrapport Hjärt-lungräddningsregistret 2016.

Dual dispatch early defibrillation program in out-of-hospital cardiac arrest: the SALSA pilot. Hollenberg J, Riva G, Bohm K, Nordberg P, Larsen R, Herlitz J, Pettersson H, Rosenqvist M, Svensson L. Eur Heart J. 2009;30:1781-1789.

Impact of community-wide police car deployment of automated external defibrillators on survival from out-of-hospital cardiac arrest. Myerburg RJ, Fenster J, Velez M, Rosenberg D, Shenghan L, Kurlansky P, Newton S, Knox M, Castellanos A. Circulation. 2002;106:1058-1064.

The implementation of a dual dispatch system in out-of-hospital cardiac arrest is associated with improved short and long-term survival. Nordberg P, Hollenberg J, Rosenqvist M, Herlitz J, Jonsson M, Järnbert-Petterson H, Forsberg S, Dahlqvist T, Ringh M, Svensson L. European Heart Journal:Acute Cardiovascular Care. Published online before print, April 16, 2014, doi: 10.1177/2048872614532415.