Nu har Tango2 studien startat i Stockholms län

Tango2 logga

Tango2 studien syftar till att undersöka om basal hjärt-lungräddning (HLR) utan inblåsningar är likvärdigt med HLR utfört med bröstkompressioner och inblåsningar vid bevittnade hjärtstopp utanför sjukhus.

Läs mer här om Tango2

Hör radioinslag här från 20 jan om Tango2

Läs pressmeddelandet om Tango2. 

Mer mediainslag om TANGO2 studien:

EKOT
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6071840