Uppstart av ny banbrytande klinisk studie för ultratidig kylning vid hjärtstopp

Centrum för Hjärtstoppsforskning vid Karolinska Institutet planerar nu start av ny banbrytande klinisk studie för ultratidig kylning vid hjärtstopp

Varje år drabbas ca 300 000 personer i Europa samt 350 000 i USA av hjärtstopp som sker utanför sjukhus. Dödligheten är hög och en stor andel av de som överlever har neurologiska men i efterförloppet.

Forskare på Centrum för Hjärtstoppsforskning vid Karolinska Institutet planerar nu start av en europeisk randomiserad klinisk studie, PRINCESS 2, där 970 patienter utvärderas med ultratidig nedkylning vid hjärtstopp allt med målet att minska hjärnskadorna som uppkommer vid hjärtstoppet och därmed uppnå en fullkomlig återhämtning efter hjärtstoppet. Studien görs med deltagande organisationer runt om i Europa och Sverige. Läkarbilar bemannade av högspecialiserade läkare och sjuksköterskor kommer att inleda kylbehandlingen på platsen för hjärtstoppet. Den unika kylutrustningen som används i studien är en portabel, mindre apparat som är en vidareutveckling av produkten RhinoChill, fullt utvecklad av det svenska Lundaföretaget BrainCool AB.

Tidigare studier utförd av samma gruppering har visat övertygande data med tidig kylning vid hjärtstopp och kammarflimmer (elektriskt kaos i hjärtat). Målsättningen med studien är därför att undersöka om ultratidig kylbehandling påbörjad av sjukvårdspersonal vid platsen för hjärtstoppet eller senast i ambulansen förbättrar överlevnaden med komplett neurologisk återhämtning jämfört med dagens praxis där ingen aktiv nedkylnings behandling ges där målsättningen är att de som drabbas ska kunna återgå till samma aktiviteter som innan hjärtstoppet.

Forskarna vid Karolinska Institutet tillsammans med företaget BrainCool arbetar efter tesen:

”Ju snabbare påbörjad nedkylning av hjärnan vid ett hjärtstopp, helst redan i bostaden eller senast i ambulansen följt av fortsatt kylning på intensivvårdsavdelning är det mest effektiva metoden att skydda hjärnan”.

Per Nordberg, ansvarig forskare

Studien är akademisk där Karolinska Institutet är huvudstudieort och den görs med stöd av Hjärtlungfonden och Region Stockholm.

Kontakt:

För mer information om studien ta kontakt med studiekoordinator, narkossköterska Thomas Hermansson (thomas.hermansson@regionstockholm.se) eller huvudprövaren Per Nordberg, överläkare/docent på Karolinska universitetsjukhuset (per.nordberg@ki.se)