På den här sidan har vi samlat länkar till viktiga partners och hemsidor med mer information om hjärtsjukdomar och hjärt- lungräddning.

Svenska rådet för hjärt- lungräddning
www.hlr.nu

Karolinska Institutet
www.ki.se

Södersjukhuset, Stockholm
www.sodersjukhuset.se

Hjärt- lungfonden
www.hjart-lungfonden.se

Laerdal Foundation
https://laerdalfoundation.org/

Centrum för hjärtstopp i Öresundsregionen
http://www.med.lu.se/cfho

Riksförbundet HjärtLung
www.hjart-lung.se

Svenska Livräddningssällskapet
www.svenskalivraddningssallskapet.se

European Rescucitation Council
www.erc.edu

American Heart Association
www.heart.org

ILCOR-Internationella HLR rådet
http://www.ilcor.org/home/

Norsk Resuscitatsjonsråd
www.nrr.org

ResearchGate
www.researchgate.net

Deto2x
www.deto2x.se

Tango2
www.tango2.se

Dansk Råd for Genoplivning
http://genoplivning.dk/

Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB)
https://www.msb.se/

PreHospen, Högskolan i Borås
http://www.hb.se/Forskning/Program/PreHospen/

Svenska Kardiologföreningen
http://www.cardio.se/

Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI)
SFAI

Vårdprofessioner inom Cardiologi (VIC)
VIC