Tag Archives: Resuscitation Academy

Resuscitation Academy kurs 29 november i Stockholm

 

Centrum för Hjärtstoppsforskning på Södersjukhuset i samarbete med Resuscitation Academy i Seattle och Svenska HLR rådet, bjuder in till Resuscitation Academy kurs den 28 eller 29 november.  Kursen omfattar en heldag och vi har lite olika inriktning de två kursdagarna. Tisdagen den 28 november bjuder vi in chefer/beslutsfattare och politiker inom vård, kommuner,  och statliga och kommunala myndigheter. Genom kunskapsinhämtande skall deltagarna inom sin egen organisation lyfta hjärtstoppsfrågan och få ökad kunskap om vikten av att öka överlevnaden vid hjärtstopp utanför sjukhus. Hur kan min kommun, mitt landsting, eller organisation arbeta för att hjärtsäkra verksamheten?  Föreläsare är forskare inom ämnesområdet hjärtstopp, ambulans- och anestesisjuksköterskor i prehospital verksamhet, företrädare  för kommuner m fl. Läs mer nedan under bifogad länk.

R.A-annons – Beslutsfattare 28 nov 2017 (1)

OBS! RA kursen dag 1 för beslutsfattare inställd p g a för få anmälningar. Kursen dag 2 den 29 november är fulltecknad och ges som planerat.

Kursen dag två den 29 november vänder sig till dig som arbetar inom ambulanssjukvård, akutsjukvård, räddningstjänst och polis och brinner för ämnet hjärtstopp. Deltagarna ska uppmuntras att implementera och driva projekt inom sin egen organisation och region i syfte att förbättra omhändertagandet vid hjärtstopp och därmed öka överlevnaden. Läs mer nedan.

R.A-annons – Utryckningspersonal 29 nov 2017

Läs professor Leif Svenssons välkomstbrev här

Kurskostnad 500 kr plus moms inkluderar för- och em kaffe samt lunch. Anmälan till respektive kursdag sker på HLR rådets hemsida: Anmälan här
Definitivt schema publiceras efter sommaren. Sista anmälningsdag är den 1 oktober. Välkommen till inspirerande dagar!

Resuscitation Academy på Södersjukhuset

20161122_133814-01

Hanna Orre från Laerdal visar RQI systemet för några kursdeltagare

RQI resultat efter HLR 2 min

RQI resultat efter HLR 2 min

Den 22 november gav RA Sweden i samarbete med Svenska HLR rådet en utbildningsdag på Södersjukhuset med 23 deltagare från räddningstjänsten, polisen och ambulansen i olika län. Temat var högkvalitativ HLR och de tio stegen hur man kan förbättra överlevnaden vid hjärtstopp utanför sjukhus genom förändringsarbete i egen organisation. Några av föreläsningarna var kunskap bakom kedjan som räddar liv, nya guidelines i HLR, tidig identifiering- larmsamtalets betydelse, samt vad händer efter ROSC. Deltagarna fick också testa Laerdals RQI system för att kunna träna HLR ofta med god kvalitet,  sk “Low-Dose – High Frequency” träning. Kursledningen tackar alla medverkande för en givande och inspirerande dag! Nästa RA utbildning 2017 kommer att annonseras på hlr.nu samt på denna hemsida.

swedish-resuscitation-academy-schema-2016

Följ RA Sweden på Facebook

Resuscitation Academy kurs 22 november: Se nya schemat här!

Resuscitation Academy logga

Centrum för hjärtstoppsforskning på SÖS och Svenska rådet för hjärt-lungräddning bjuder in till en RA kurs den 22 november. Kursen riktar sig till all personal inom ambulanssjukvården, räddningstjänsten eller polisen som brinner för ämnet och vill utveckla sig i sin yrkesroll. Dagen kommer bestå av föreläsningar och praktiska övningar, allt inom ämnet plötsligt oväntat hjärtstopp. Utbildarna består av personer med hög kunskap i ämnesområdet.

Inbjudan till Resuscitation Academy Swedens nya satsning

Anmäl dig här

Swedish Resuscitation Academy – preliminärt schema 2016,2

Tio steg till förbättrad överlevnad vid hjärtstopp utanför sjukhus

 

Resuscitation Academy logga

I juni 2015 samlades ett antal forskare och ledare inom området hjärtstopp utanför sjukhus på Utstein kloster i närheten av Stavanger. Syftet med det internationella mötet var att skapa ett konsensusdokument om best practice för hur överlevnaden vid hjärtstopp utanför sjukhus ska kunna förbättras. Nu har dokumentet publicerats i samarbete med Resuscitation Academy i Seattle och det heter “10 steps for Improving Survival from Sudden Cardiac Arrest”. Det 79-sidiga dokumentet kan hämtas som PDF på RA:s hemida: http://www.resuscitationacademy.com/ alternativt laddas ner gratis från ITunes. Nedan finns en länk till det dokument som var grundmaterial till Utstein mötet, samt vilka som deltog från respektive land. Från Centrum för Hjärtstoppsforskning deltog professor Leif Svensson och från Svenska registret för Hjärt-lungräddning, professor Johan Herlitz.

“A call to action”, grunddokumentet för Utsteinmötet 2015

Nu kan man anmäla sig till Resuscitation Academy kursen 17-18 nov

 

Resuscitation Academy logga

Centrum för hjärtstoppsforskning på Södersjukhuset i Stockholm har i samarbete med Seattle och Svenska HLR-rådet nöjet att bjuda in till den andra nationella “Resuscitation Academy Sweden” utbildningen 17-18 november 2015.

Vi vänder oss till nyckelpersoner som har möjlighet att implementera nya strategier och kunskap inom sin organisation, som till exempel:
– Verksamhetschefer och vårdutvecklare inom ambulanssjukvård och akutsjukvård.
– Ambulansläkare och medicinskt ansvariga (MLA).
– Räddningschefer eller sjukvårdsansvariga inom räddningstjänst och polis.
– Personer med nyckelfunktioner som har stort mandat att fatta beslut inom sin organisation.

Sista anmälningsdag 2 oktober 2015
Välkommen med anmälan!
Resuscitation Academy anmälan här

(484528807) Annons – inbjudan till R.A

Noll döda i ventrikelflimmer utanför sjukhus, en vision för 2015

Under Resuscitation Academy utbildningen på Södersjukhuset i november i år antog vi på Hjärtstoppscentrum utmaningen från Seattle och deras utbildnings- och forskningsgrupp att ingen ska behöva avlida i ventrikelflimmer utanför sjukhus om hjärtstoppet är bevittnat! Det kan tyckas vara en tuff uppgift, men kan Seattle och King County, så kan även vi i Sverige förbättra alla länkar i kedjan som räddar liv, från det första larmsamtalet till vården på sjukhus. Chefredaktören för tidskriften Samverkan 112, Sven Åsheden, följde den första RA kursen i Sverige och har på ett utmärkt sätt sammanfattat våra tankar i ett upprop i sin ledare (se bifogad fil). Vi vill tacka alla deltagare, föreläsare och övriga medverkande i RA för det här året, ni är nu ambassadörer för nolllvisionen! Nästa Resuscitation Academy utbildning planeras till 17-18 november 2015 på Södersjukhuset, mer information kommer på hemsidan.

Vi önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Ledare Samverkan112 nr 6, 2014

 Resuscitation Academy logga