SAMBA

Hjärtstopp utanför sjukhus drabbar hela 10 000 svenskar varje år och endast 10 % överlever. Tiden till behandling med hjärtstartare i form av elektrisk chock (defibrillering) är den viktigaste faktorn för överlevnad och överlevnadschanserna minskar med 10 % för varje minut utan behandling. Konventionella resurser som ambulans anländer i medeltal efter 11 minuter och oftast alltför sent för att kunna rädda den drabbade till livet. Det finns studier som visat att i de fall en hjärtstartare används inom de första minuterna från inträffat hjärtstopp kan hela 50-70 % överleva.

Under det senaste decenniet har hjärtstartare på offentliga platser ökat i antal till att nå ca 30 000 i Sverige. Trots antalet, visar nya data att publika hjärtstartare endast används i 2,5 % av alla fall. Ett nationellt register för hjärtstartare har upprättats (www.hjartstartarregistret.se) i syfte att öka kunskapen om var hjärtstartare finns utplacerade i samhället.

Sverige har en väl utbyggd infrastruktur för mobiltelefoni och tekniken gör det möjligt att geografiskt lokalisera och kommunicera med varje enskild mobiltelefon i ett givet ögonblick, så kallad mobil positionering. Denna typ av logistik i kombination med en kartapplikation med tillgängliga hjärtstartare från hjärtstartarregistret, testas nu vid ett av det mest tidskritiska tillstånd som finns: hjärtstopp utanför sjukhus. Genom att använda mobil positionering kan frivilliga livräddare i närheten av misstänkta hjärtstopp larmas att antingen göra hjärt-lungräddning eller hämta närmaste tillgängliga hjärtstartare via en mobilapplikation.

För att delta som SMS-livräddare skall du vara över 18 år och någon gång genomgått utbildning i hjärt-lungräddning. Anmäld dig nu! Appen SMSlivräddare laddar du ned i App Store eller Google Play.

En randomiserad forskningsstudie pågår just nu, där vi testar om utlarmning med instruktion att hämta och koppla upp en hjärtstartare kan öka andelen som fått en hjärtstartare uppkopplad innan ankomst av ambulans och andra utryckningsenheter.

För mer information kontakta ansvarig forskare:
Mattias Ringh mattias.ringh@ki.se

Detta är ett helt världsunikt forskningsprojekt som kombinerar medicin, samhällsvetenskap och IT med syftet att öka överlevnaden vid ett av de mest akuta tillstånd som finns och där överlevnaden är som sämst. Projektet finansieras med medel från Hjärt-lungfonden och Vetenskapsrådet.

Läs intervju med doktoranden Ellinor Berglund på Centrum för Hjärtstoppsforskning i “Forskning för hälsa” nr 3/207 om SAMBA projektet.

Forskning för hälsa 3/2017