Hur många hjärtstopp sker årligen i Sverige?

Andreas Claesson, Svenska HLR rådet och Hjärtstoppscentrum KI, har sammanfattat svaret på frågan som kan verka förvirrande ibland. Siffror som 10 000 eller 5500 hjärtstopp årligen i Sverige kan ses i både artiklar och höras i intervjuer, men vilken siffra är det som gäller egentligen? Vilka hjärtstopp registreras? Läs sammanfattning på Svenska HLR rådets hemsida om statistik från 2015 från Socialstyrelsen och Hjärt-Lungräddningsregistret.

http://www.hlr.nu/dodsfall-vs-behandlade-hjartstopp-sverige-ar-2015/