SMS livräddare startar i Västra Götalandsregionen

hi9zexqtvsnpwkderszi

Den 3 oktober startade SMS livräddare i Västra Götalandsregionen. Det är redan många anmälda livräddare, men det behövs fler! Om du har appen, kontrollera att den senaste versionen är installerad. Anmäl dig som ny livräddare via appen som laddas ner på App Store eller Google Play. För mer information se länk nedan där all information om projektet finns. Inom kort kommer också en länk på hemsidan för de som bor i VG Region. Rutiner och utlarmning är detsamma som i Stockholms län. SMS livräddare har även en egen Facebooksida.

http://www.smslivraddare.se

Information från VG Region