Lag om hjärtstartare skulle rädda många liv

visingso

I en debattartikel i Dagens Medicin 161005 skriver ordförandena i Hjärt-Lungfonden och i Svenska HLR rådet samt Leif Svensson och Jacob Hollenberg från Centrum för Hjärtstoppsforskning en kommentar till regeringens utlåtande i höstbudgeten om en lag av utplacering av hjärtstartare på offentlig plats. Regeringen anser att en sådan lag skulle strida mot det kommunala självstyret. Debattörerna hävdar att hjärtstartare inte faller under hälso- och sjukvård utan snarare kan betecknas som en första hjälpen-insats och därför borde ingå i Lagen om skydd mot olyckor (2003:778). Med en ökad tillgång på hjärtstartare i samhället kan fler liv räddas och regeringen uppmanas att ompröva beslutet.

Dagens Medicin