Lyckat vetenskapligt försök med drönare i Älmstatrakten

uas

Tillsammans med räddningstjänsten i Älmsta, Norrtälje kommun och ingenjörer från Flygfilm i Trollhättan har forskaren Andreas Claesson utfört försök med drönare som levererar hjärtstartare till historiska hjärtstopp. Med det avses platser där hjärtstopp tidigare har inträffat och där ambulansens kända responstid jämförs med hur lång tid det tar för drönaren att avverka samma sträcka. Efter fler försök och ytterligare utveckling av drönaren kan den vara i aktivt bruk inom några år tror Andreas.

Läs mer här om försöket

Läs ny artikel om drönare och hjärtstopp här

https://vimeo.com/186321306/0ec3d19deb