Tag Archives: Sveriges Radio

SMS livräddare uppmärksammade i media

hi9zexqtvsnpwkderszi

SMS livräddarappen och Hjärtstoppscentrums forskning om att öka andelen bystander-HLR och överlevnaden vid hjärtstopp har uppmärksammats i media den senaste tiden. Lyssna på hur
Lotta Bromé intervjuar en aktiv SMS livräddare i Sveriges Radio P4 och läs vad Mattias Ringh
berättar om expansionen av projektet till andra län i Sverige än Stockholm. Läs mer och lyssna
på olika inslag under fliken “Press” i rullisten ovan.