Drönartransport av hjärtstartare vid hjärtstopp, nytt sätt att rädda liv?

Försök med små, obemannade drönare pågår över hela världen för uppdrag i olika former. Det finns t. ex drönare som levererar livbojar till personer som riskerar att drunkna, och ett stort företag i bokbranschen i USA planerar att starta med drönarleveranser till kunder som ska få sitt bokpaket inom 30 min efter beställning.

Centrum för Hjärtstoppsforskning har initierat ett projekt (“DRILL”) tillsammans med Karolinska Institutet, Stockholms Läns Landsting, Sjöräddningssällskapet och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) där hjärtstartare har skickats med drönare till fingerade hjärtstopp i Stockholms skärgård för att pröva tekniken. Drönare får med nuvarande regler inte köras utan visuell kontakt, så den som skickar iväg drönaren måste hela tiden se den, vilket kan bli en riktig utmaning i skärgården. Fler testflygningar krävs samt en mer utvecklad teknik vid leverans av hjärtstartaren, så den inte går sönder eller släpps på fel plats. Stockholms Handelskammare har nyligen publicerat en rapport: “Släpp fram drönarna”, där man anser att reglerna för drönartjänster bör ses över i syfte att underlätta framtida användning.

Se SVT inslag om DRILL försöket här.

Släpp_fram_drönarna_SHK

octocopter_testflug_09_wasserzeichen_595x337