Läkartidningens symposium om hjärtstopp 14 april 2015

Boka redan nu Läkartidningens symposium om hjärtstopp som ges den 14 april 2015!

Sophiahemmet Högskola, Stockholm, den 14 april, 2015

Inbjudan

En majoritet av de individer som dör på grund av hjärtsjukdom avlider redan före ankomst till sjukhus på grund av ett plötsligt och oväntat hjärtstopp. Orsaken till plötsligt hjärtstopp är i de allra flesta fallen en bakomliggande hjärtsjukdom. I Sverige drabbas årligen ca 10 000 individer och överlevnaden var 2013 ca 500 individer (10 procent). Sverige tillhör idag de främsta länderna inom hjärtstoppsforskning och Svenska rådet för hjärt-lungräddning (HLR-rådet) och Hjärt-lungfonden har gemensamt satt upp målet att rädda 1 200 individer utanför sjukhus till livet varje år. I detta symposium kan du lyssna till intressanta föreläsningar från några av landets främsta experter på området.
Välkommen till en intressant eftermiddag!

Plats:

Sophiahemmet Högskola, Stockholm

Anmäl dig här.

Preliminärt program den 14 april, 2015

Moderator: Leif Svensson

12.00 – 13.00 Registrering och lunch
13.00 – 13.05 Välkommen! Leif Svensson, Jan Östergren
13.05 – 13.25 Prognostiska faktorer vid hjärtstopp Johan Herlitz
13.25 – 13.50 Skall alla patienter som återupplivas efter hjärtstopp kylas? Niklas Nielsen
13.50 – 14.15 Läkemedelsbehandling vid hjärtstopp Johan Engdahl
14.15 – 14.35 Vilken HLR metod bör användas? Manuella eller mekaniska bröstkompressioner? Sten Rubertsson
 Session 1: Moderatorer Jacob Hollenberg och Per Nordberg
14.35 – 15.05 Kaffe
15.05 – 15.25 Hjärtstartare i samhället Mattias Ringh
15.25 – 15.45 Plötsligt hjärtstopp bland unga och inom idrotten Aase Wisten
15.45 – 16.05 Vård efter hjärtstopp Malin Rundgren
16.05 – 16.25 Hur följer vi upp patient och anhöriga efter hjärtstopp Gisela Lilja
 Session 2: Moderator Mårten Rosenqvist och Hans Friberg
16.25 – 16.40 Bensträckare
16:40 – 17:05 Framtiden Jacob Hollenberg
17:05 – 17:20 Paneldiskussion

Programansvariga:

Leif Svensson och Läkartidningen

PRIS: 1 895 kr + moms. Lunch och kaffe är inkluderat.
Medlemmar i Sveriges läkarförbund erhåller 300 kr rabatt.
Anmälan är bindande men kan överlåtas till en kollega. Kontakta helene.engstrom@lakartidningen.se för mer information.