Nya riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR) 2015

Det Europeiska Hjärtlungräddnings-rådet (ERC) har den 15 oktober 2015 publicerat nya riktlinjer för HLR på sin webb-plats www.erc.edu. Riktlinjerna kommer även samtidigt ut i ERCs tidskrift Resuscitation samt i Circulation, tidskriften för American Heart Association (AHA).

De svenska utbildningsprogrammen som nu är under bearbetning av Svenska HLR rådet kommer att lanseras om ett år på HLR kongressen i Göteborg den 10-11 oktober 2016. Fram till dess gäller nuvarande utbildningsmaterial som publicerades 2011. Läs mer på bifogad PDF om guidelines.

Pressmeddelande