Tag Archives: kardiologkongress

Varning för kardiologer!?

Hjärtstartare_på_person_21

I en nyligen publicerad artikel i JAMA on line (doi:10.1001/jamainternmed.2014.6781) har en forskargrupp i US undersökt mortaliteten för patienter med hjärtinfarkt, hjärtstopp eller hjärtsvikt som lades in före, eller under stora nationella kardiologkongresser: “Mortality and Treatement Patterns Among Patients Hospitalized with Acute Cardiovascular Conditions During Dates of National Cardiology Meetings”. Resultaten visade att högriskpatienter med hjärtsvikt eller hjärtstopp som lades in på sjukhus hade en högre 30-dagars överlevnad under tiden för de nationella kardiologkongresserna. För AMI patienter förelåg det ingen skillnad före- eller under kardiologkongress, men andelen PCI interventioner var lägre under mötena.

Läs artikel här