Nya rekommendationer för prognosbedömning efter hjärtstopp

Lund University

Våra kollegor i Lund och expertgruppen Vård efter hjärtstopp i Svenska HLR rådet har publicerat nya anvisningar 2017 för prognosbedömning av patienter som inte har vaknat efter hjärtstopp. Se nedan för artikel i Läkartidningen 2017;114. För intresserade är det konferens inom ämnesområdet: Post Cardiac Arrest Care Symposium i Lund den 4-5 september, se kalendern för program och anmälan.

Bedömning av neurologisk prognos efter hjärtstopp 2017