Tag Archives: Samverkan 112

Artikel i Samverkan 112 om drunkningsfall i Göteborgs skärgård

claessonsido

På kursen Resuscitation Academy den 17-18 november 2015 föreläste disputerade ambulanssjukskötaren Andreas Claesson, Centrum för Hjärtstoppsforskning, om ett fall av hjärtstopp i samband med drunkning och hypotermi. Det var en sjuårig flicka som dagen före julafton 2010 hittades i vattnet nedanför en brant klippa i Göteborgs skärgård, temperaturen  i luften var minus 12 grader. Fallet med lycklig utgång är beskrivet i en vetenskaplig artikel i Critical Care Medicine (Nov 2015) “Excellent Outcome With Extracorporeal Membrane Oxygenation After Accidental Profound Hypothermia (13.8°C) and Drowning”.

Läs även artikel i nya Samverkan 112 nr 1 (2016), där Sven Åsheden rapporterar om fallet.

Artikel Samverkan 112