Tag Archives: HLR

HLR kongressen i Göteborg 11-12 oktober 2016

HLR2016-Klavika

Nu har anmälan öppnat till den stora guidelineskongressen i Göteborg “HLR2016, Ett hjärtsäkert Sverige”, där nya guidelines inom hjärt-lungräddning kommer att presenteras, inklusive nyproducerat material för utbildningsprogrammen från Svenska HLR rådet. Nytt  denna gång är en posterutställning med kvalitets- och forskningsprojekt inom HLR området. Se inbjudan för mer information om posters! Programmet kommer att uppdateras kontinuerligt under våren. Välkommen med anmälan till en spännande kongress, träffa andra HLR-intresserade, lär nytt, mingla och trivs i Göteborg på Svenska Mässan.

Länk till kongressen

 

Artikel i Samverkan 112 om drunkningsfall i Göteborgs skärgård

claessonsido

På kursen Resuscitation Academy den 17-18 november 2015 föreläste disputerade ambulanssjukskötaren Andreas Claesson, Centrum för Hjärtstoppsforskning, om ett fall av hjärtstopp i samband med drunkning och hypotermi. Det var en sjuårig flicka som dagen före julafton 2010 hittades i vattnet nedanför en brant klippa i Göteborgs skärgård, temperaturen  i luften var minus 12 grader. Fallet med lycklig utgång är beskrivet i en vetenskaplig artikel i Critical Care Medicine (Nov 2015) “Excellent Outcome With Extracorporeal Membrane Oxygenation After Accidental Profound Hypothermia (13.8°C) and Drowning”.

Läs även artikel i nya Samverkan 112 nr 1 (2016), där Sven Åsheden rapporterar om fallet.

Artikel Samverkan 112

Nya riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR) 2015

Det Europeiska Hjärtlungräddnings-rådet (ERC) har den 15 oktober 2015 publicerat nya riktlinjer för HLR på sin webb-plats www.erc.edu. Riktlinjerna kommer även samtidigt ut i ERCs tidskrift Resuscitation samt i Circulation, tidskriften för American Heart Association (AHA).

De svenska utbildningsprogrammen som nu är under bearbetning av Svenska HLR rådet kommer att lanseras om ett år på HLR kongressen i Göteborg den 10-11 oktober 2016. Fram till dess gäller nuvarande utbildningsmaterial som publicerades 2011. Läs mer på bifogad PDF om guidelines.

Pressmeddelande

Läkartidningens symposium om hjärtstopp 14 april 2015

Boka redan nu Läkartidningens symposium om hjärtstopp som ges den 14 april 2015!

Sophiahemmet Högskola, Stockholm, den 14 april, 2015

Inbjudan

En majoritet av de individer som dör på grund av hjärtsjukdom avlider redan före ankomst till sjukhus på grund av ett plötsligt och oväntat hjärtstopp. Orsaken till plötsligt hjärtstopp är i de allra flesta fallen en bakomliggande hjärtsjukdom. I Sverige drabbas årligen ca 10 000 individer och överlevnaden var 2013 ca 500 individer (10 procent). Sverige tillhör idag de främsta länderna inom hjärtstoppsforskning och Svenska rådet för hjärt-lungräddning (HLR-rådet) och Hjärt-lungfonden har gemensamt satt upp målet att rädda 1 200 individer utanför sjukhus till livet varje år. I detta symposium kan du lyssna till intressanta föreläsningar från några av landets främsta experter på området.
Välkommen till en intressant eftermiddag!

Plats:

Sophiahemmet Högskola, Stockholm

Anmäl dig här.

Preliminärt program den 14 april, 2015

Moderator: Leif Svensson

12.00 – 13.00 Registrering och lunch
13.00 – 13.05 Välkommen! Leif Svensson, Jan Östergren
13.05 – 13.25 Prognostiska faktorer vid hjärtstopp Johan Herlitz
13.25 – 13.50 Skall alla patienter som återupplivas efter hjärtstopp kylas? Niklas Nielsen
13.50 – 14.15 Läkemedelsbehandling vid hjärtstopp Johan Engdahl
14.15 – 14.35 Vilken HLR metod bör användas? Manuella eller mekaniska bröstkompressioner? Sten Rubertsson
 Session 1: Moderatorer Jacob Hollenberg och Per Nordberg
14.35 – 15.05 Kaffe
15.05 – 15.25 Hjärtstartare i samhället Mattias Ringh
15.25 – 15.45 Plötsligt hjärtstopp bland unga och inom idrotten Aase Wisten
15.45 – 16.05 Vård efter hjärtstopp Malin Rundgren
16.05 – 16.25 Hur följer vi upp patient och anhöriga efter hjärtstopp Gisela Lilja
 Session 2: Moderator Mårten Rosenqvist och Hans Friberg
16.25 – 16.40 Bensträckare
16:40 – 17:05 Framtiden Jacob Hollenberg
17:05 – 17:20 Paneldiskussion

Programansvariga:

Leif Svensson och Läkartidningen

PRIS: 1 895 kr + moms. Lunch och kaffe är inkluderat.
Medlemmar i Sveriges läkarförbund erhåller 300 kr rabatt.
Anmälan är bindande men kan överlåtas till en kollega. Kontakta helene.engstrom@lakartidningen.se för mer information.