Tag Archives: Halvtidsseminarium

Halvtidsseminarium och disputation

Onsdagen den 8 november kl 14.00 i sal Maria på Södersjukhuset har leg läk Ludwig Elwén Vo Kardiologi, halvtidsseminarium om sitt avhandlingsprojekt “Impact of coronary angiography in survivors of out-of-hospital cardiac arrest”.

Den 24 november kl 09.00 försvarar leg läk Robin Hofmann Vo Kardiologi, sin avhandling “Determination of the role of oxygen in acute myocardial infarction” i Aulan, plan 6, Hiss C på Södersjukhuset.

Läs mer här om disputationen