Snabb insats med hjärtstartare räddar liv

Hjärtstopp och defibrillering 

I en nyligen publicerad studie i Resuscitation (“Survival after Public Access defibrillation in Stockholm, Sweden – A striking success”), jämför  Mattias Ringh, post doc på Hjärtstoppscentrum Södersjukhuset, överlevnaden hos 474 patienter mellan åren 2006-20012 som drabbats av hjärtstopp och som varit föremål för publik defibrillering. Patienterna delades in i tre grupper, defibrillerade av antingen ambulanspersonal (69%), first responders som räddningstjänst eller polis (11%) eller av s k publika hjärtstartare i ett PAD (public access defibrillation) program (16%). Resultaten visade att 30- dagars överlevnaden i respektive grupp var 31%, 42% respektive 70%.

Läs abstract här
Artikel i Dagens Medicin