Resuscitation Academy utbildning i Stockholm 17-18 november

Svenska Rådet för HLR i samarbete med Hjärtstoppscentrum på
Södersjukhuset och Resuscitation Academy i Seattle bjuder in till
en ny utbildning om förbättrade strategier vid hjärtstopp utanför sjukhus. Anmälan öppnar inom kort.