Johan Herlitz symposium på Läkaresällskapet 11 april 2016

Johan Herlitz

Johan Herlitz är en av de absolut främsta inom hjärtstoppsforskningen både i Sverige och internationellt, och till Johans ära kommer ett symposium att hållas på Läkaresällskapet i Stockholm den 11 april. Programmet är ännu så länge preliminärt, men kommer att innehålla inslag om nya HLR guidelines 2016, samt pågående forskning och utveckling inom området från forskningsgrupper i Uppsala, Göteborg, Lund/Malmö och Stockholm. Vidare är den kände hjärtstoppsforskaren Rudy Kostner från Holland inbjuden som talare. Välkommen till en dag i forskningens tecken!

Symposiet är fullbokat!

Program

Anmäl er här