Hjärt-Lungfonden intervjuar Leif Svensson om hjärtstoppsforskning

o1il9bu8c0lmx6jogjok

Läs Hjärt-Lungfondens intervju av Leif Svensson om forskning och kreativitet när det gäller området hjärtstopp!

Läs intervjun här