TANGO2

Bakgrund
TANGO2 är en studie som syftar till att undersöka om en förenklad HLR-metod med enbart bröstkompressioner är likvärdigt med HLR utfört med bröstkompressioner och inblåsningar enligt principen 30:2 vid bevittnade hjärtstopp utanför sjukhus. Inom ramen för TANGO2-studien kommer det utgå instruktioner från SOS-operatören till hjälpsökande om att utföra HLR med eller utan inblåsningar. Detta gäller HLR som görs av lekmän som genomgått HLR-utbildning och även s.k. SMS-livräddare, Räddningstjänst och Polisen. Det vetenskapliga underlaget på området för denna patientgrupp är mycket oklart. Som en konsekvens av detta skiljer sig därför behandlingsregimer nationellt och internationellt. Det är viktigt att fastställa vilken metod som är effektivast då det i förlängningen kan rädda många liv. Om förenklad HLR inte är sämre (eller t.o.m. bättre än HLR med inblåsningar) bör det få konsekvenser för hur utbildning och HLR-kunskap sprids i samhället.

Ansvarig för TANGO2-studien är Hjärtstoppscentrum vid Södersjukhuset och Karolinska Institutet. Studien utförs i samarbete med SOS Alarm, Hjärt-Lungfonden, Stockholms Läns Landsting samt Räddningstjänst och Polisen.

Studien pågår som en pilotstudie i Stockholms Läns Landsting sedan våren 2015 och kommer att utvidgas till resten av Sverige successivt framöver målet är att inkludera 4 600 patienter. Etiskt godkännande finns (Etikprövningsnämden i Stockholm mars 2014).

Studien stöds finansiellt av Hjärt-Lungfonden och Stockholms Läns Landsting.

Läs mer här om studien

Allmänna frågor om Tango2 studien

Media om Tango2 studien

Läkartidningen om Tango2

Nyheter
Ny randomisering i TANGO2: polis och räddningstjänst deltar inte längre i studien, utan gör HLR precis som vanligt med 30 kompressioner och 2 inblåsningar (161117). Läs mer nedan!

tango2-upphor-inom-salsa

För ytterligare information om studien kontakta Gabriel Riva
Gabriel_Riva_porträttbildmejl: gabriel.riva@ki.se
Telefon 070 545 2086